U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

  93 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  67 leden hebben ja geantwoord;
  26 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie aan. De resolutie zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Mevrouw Elke Van den Brandt (Groen)

Voorzitter, ik besef dat het laat is, maar ik heb een reden voor onthouding. Het is een heel belangrijk document. Zoals ik daarstraks al zei, ging het voorstel van resolutie de goede kant op, maar niet ver genoeg. Een aantal engagementen zullen we zeker nakomen. We zullen nagaan of er in september effectief een budget op tafel ligt voor capaciteitsuitbreiding in de jeugdhulp. We zijn het er absoluut mee eens. We vonden het jammer dat het beperkt wordt binnen het actieplan en dat het zo cruciale recht op jeugdhulp voor iedere jongere die er nood aan heeft, niet opgenomen is en niet gegarandeerd wordt. Dat betreuren we. Maar we zijn blij dat de meerderheid anderhalf jaar, twee jaar na de ingang van het nieuwe decreet bereid is om de nodige aanpassingen te doen. We hopen dat ze ver genoeg zullen gaan. 

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.