U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 juli 2015, 14.01u

Voorzitter
Ontwerp van aanpassing van de werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2015
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van aanpassing van de werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2015.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Claes, secretaris, heeft het woord.

Mevrouw Sonja Claes (CD&V)

Voorzitter, het Bureau doet een voorstel tot aanpassing van ons werkingsbudget voor het begrotingsjaar 2015. Het Bureau van het Vlaams Parlement betwist sinds 1999 de gewestbelasting op zijn gebouwen en heeft in de eerste jaren van de betwisting de belasting ook niet betaald. Vanaf 2003 werd het Vlaams Parlementsgebouw vrijgesteld en vanaf 2006 werd de belasting op het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers betaald onder voorbehoud van betwisting ten gronde.

Het Bureau van het Vlaams Parlement is tot een vergelijk gekomen met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarbij de openstaande hoofdsommen – dat is 1,16 miljoen euro – worden betaald tot stuiting van de intresten en boetes. Het betwisten van de belasting ten gronde blijft ongewijzigd. Ter financiering van de onbetaalde hoofdsommen wordt voorgesteld om 1,16 miljoen euro te onttrekken aan de bestemde reserve juridische geschillen. We hadden daarvoor gespaard, tussen haakjes.

Conform het Begrotings- en Boekhoudreglement van het Vlaams Parlement worden deze wijzigingen door het Bureau voorgelegd aan de plenaire vergadering.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat het ontwerp van aanpassing van de werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2015 eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Wijziging van het reglement van toekenning van medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.