U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 juli 2015, 14.01u

Voorzitter
Wijziging van het reglement van toekenning van medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is de wijziging van het reglement van toekenning van medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

De bespreking is geopend.

Recent heeft de Vlaamse Regering een wijziging aangebracht aan de regeling voor de terbeschikkingstelling van medewerkers aan gewezen leden van de Vlaamse Regering. Het doel van deze aanpassing is, trouwens in overleg met de minister-president – dat waren we eerder overeengekomen, vandaar dat wij die aanpassing doen –, om de gelijkaardige regeling in het Vlaams Parlement door te voeren.

De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende. Men mag geen ministeriële functie, noch een parlementair mandaat meer uitoefenen. Het recht wordt beperkt tot één voltijds medewerker. Er wordt wel niet voorgeschreven of het om een staflid of een uitvoerende medewerker dient te gaan. De gewezen minister is hier vrij in. De terbeschikkingstelling kan maximaal twee jaar duren in plaats van de huidige vijf. De termijn gaat in vanaf de datum van beëindiging van de functie in de Vlaamse Regering.

Toegepast op de huidige regeling in het Vlaams Parlement geeft dit het volgende. Er is een uitbreiding van de onverenigbaarheden waarin men geen recht heeft op medewerkers als gewezen voorzitter. Men mag naast de bestaande beperkingen geen enkel mandaat als volksvertegenwoordiger meer opnemen. Er is de beperking van de duur tot maximaal twee jaar, en er is de beperking tot één medewerker.

Om deze wijziging ingang te doen vinden is een aanpassing van artikel 1.1, §2, van het reglement van toekenning van medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers nodig.

Vraagt er iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de wijziging van het reglement van toekenning van medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Ontwerp van aanpassing van de werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2015

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.