U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 juli 2015, 14.01u

Voorzitter
Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is de wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat.

Mevrouw Gennez, ondervoorzitter, heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, wij brengen het heuglijke nieuws dat er een voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en het sociaal overleg geformuleerd is. Meer zelfs, er is een akkoord tussen een afvaardiging van het personeel van dit parlement en een delegatie van het Bureau bevoegd voor personeelsaangelegenheden, bestaande uit uw dienaar, de voorzitter van deze assemblee, de griffier en de bevoegde directeur.

Dames en heren, het Bureau heeft op 6 juli 2015 beslist een wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat aan de plenaire vergadering voor te leggen. Deze statuutswijziging beoogt het sociaal overlegmodel van het Algemeen Secretariaat aan te passen en is de vertaling van een akkoord dat op 4 mei 2015 bereikt werd door een delegatie van het Bureau en een aantal vertegenwoordigers van het personeel over de krachtlijnen van een nieuw en hopelijk goed werkend sociaal overlegmodel.

Tussen 6 mei en 13 mei 2015 werden de krachtlijnen voorgelegd aan het personeel dat met een duidelijke meerderheid van meer dan 70 procent het akkoord en de krachtlijnen goedkeurde. Op 8 juni 2015 ging het Bureau akkoord met een voorstel om het personeelsstatuut aan te passen en werd dit geagendeerd op het Overlegcomité. Dit tekstvoorstel werd besproken in het Overlegcomité op 22 juni 2015, waar de Personeelsraad aangaf zich te zullen beperken tot een advies, op 1 juli 2015 verstrekt. De Directieraad heeft op zijn beurt op 30 juni 2015 advies uitgebracht.

Collega’s, u vindt het voorstel tot wijziging van het personeelsstatuut hierbij. We hopen dan ook dat de plenaire vergadering de wijzigingen aan het sociale overlegmodel en het personeelsstatuut met onmiddellijke ingang zal goedkeuren. We kijken uit naar de verkiezing van de nieuwe personeelsraad, te houden in het najaar, aan het begin van het nieuwe parlementaire jaar.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Wijziging van het reglement van toekenning van medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.