U bent hier

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Minister-president, op 25 juli vorig jaar had u de bijzondere primeur om als Vlaams-nationaal regeringsleider de eed af te leggen bij en getrouwheid te zweren aan de Belgische koning. U bent nu één jaar minister-president. U zult het met me eens zijn dat het eerste jaar van de regering-Bourgeois niet de geschiedenis zal ingaan als het jaar waarin Vlaanderen historische stappen vooruitzette.

Integendeel, alles ging zijn gewone gangetje, alles kabbelde enigszins voort, met uitzondering van de gebruikelijke communautaire vetes. Die waren er niet, en als ze er al zouden zijn, dan mag er van u en uw partij niet over worden gesproken. Ook het Vlaamse regeerakkoord bevat amper een communautaire passage, enkel iets over de uitvoering van de zesde staatshervorming en iets over het maximaal gebruikmaken van de eigen bevoegdheden. Het zou er trouwens nog aan ontbreken, mocht dat niet gebeuren. Verder is er echter niets.

Uit het interview in De Tijd van voorbije zaterdag begrijp ik echter dat uw Vlaams-nationalisme weliswaar voor vijf jaar mag worden vergeten, maar dat het u naar eigen zeggen nog altijd wel in de genen zit. In dat geval kunt u het goed verbergen. Een dag later was er in De Zondag echter een heel ander geluid. De voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) uitte scherpe kritiek op het gebrek aan communautair profiel en de zichzelf opgelegde communautaire stilte van de Vlaamse Regering. Hij zei: “Ik kan er inkomen dat N-VA zich federaal als een loyale partner gedraagt. Maar het baart ons grote zorgen dat de Vlaamse regering muisstil blijft. MR en PS zijn het Franstalige plan B aan het uitwerken, de Waals-Brusselse natie, en Vlaanderen roert zich niet.”

Minister-president, volgens de VVB-voorzitter is de federale omerta, de zwijgplicht over communautaire onderwerpen, doorgesijpeld naar het Vlaamse niveau. Hoe reageert u op die scherpe kritiek van de VVB op het gebrek aan communautair profiel van de Vlaamse Regering en de zwijgplicht over de communautaire thema’s binnen uw regering?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Voorzitter, mijnheer Janssens, het verbaast me dat u de kritiek van de voorzitter van de VVB tot de uwe maakt. Die is trouwens ongerijmd. Hij zegt nog begrip te kunnen opbrengen voor de communautaire standstill federaal, maar niet Vlaams. Hij moet weten dat de hefbomen om zaken te veranderen, uitgerekend federaal zitten. Dat lijkt me dus een vrij ongerijmde stelling.

Hij zegt ook dat de Vlaamse Regering lijdzaam toelaat dat Vlaamse gemeenten worden losgepeuterd voor Brussel. Ik kan begrijpen dat die man verkeerd is voorgelicht, maar geef hem misschien tekst en uitleg daarbij. Daar is geen sprake van. U kent ons antwoord op het voorstel van minister-president Vervoort met betrekking tot de hoofdstedelijke gemeenschap Brussel. U kent het Vlaamse regeerakkoord, dat zegt dat we het Minderhedenverdrag onder geen beding zullen goedkeuren, en u kent het assertieve beleid dat de collega’s Homans en Weyts voeren in de Vlaamse Rand. U kent trouwens ons sterke Brusselbeleid, als het dan toch over communautaire zaken gaat. We hebben net de eerste steen gelegd van een nieuw administratief centrum, er komt een nieuw VRT-gebouw, we investeren massaal in scholen en kinderopvang in Brussel, er komt een nieuwe jeugdherberg in Brussel. Er komt een N-logo voor alle Vlaamse instellingen in Brussel. Het is me ook onduidelijk waar de heer De Valck het haalt dat er in Wallonië een grondwet is goedgekeurd, en niet in Vlaanderen. U moet hem eens duidelijk maken dat geen enkele deelstaat bevoegd is om een grondwet goed te keuren, ook niet na de zesde staatshervorming. André Alen en Benjamin Dalle zeggen over de constitutieve autonomie dat de naam veeleer een belofte, een wens of een ambitie is dan de beschrijving van een werkelijkheid, omdat er van een echte autonomie van de deelstaten om hun eigen constitutie op te stellen, nog lang geen sprake is.

Ik kan dus begrijpen dat mensen verkeerd worden voorgelicht, maar als u zijn woorden tot de uwe maakt, dan zou u toch beter moeten nadenken. Wij voeren een sterk Vlaams beleid. U verwijst correct naar het Vlaamse regeerakkoord: we gaan voluit, expansionistisch voor onze bevoegdheden. We voeren een sterk Vlaams Europees beleid, een sterk beleid in Brussel, een sterk buitenlands beleid ook. We gaan het Minderhedenverdrag niet goedkeuren. U weet dat er een studie is besteld over de transfers, en zo kan ik nog even doorgaan, maar ik zie dat ik net binnen mijn tijdslimiet ben.

Minister-president, ik spreek uiteraard niet namens de Vlaamse Volksbeweging of namens Bart De Valck, maar ik ben het wel eens met zijn kritiek op de lakse en betreurenswaardige houding van de Vlaamse Regering ten aanzien van een aantal Franstalige provocaties. Ik noem er maar enkele, want de lijst is lang intussen. Damien Thiéry, parlementslid van de federale regeringspartij MR, speelt ook na een jaar nieuwe Vlaamse Regering nog altijd onwettig burgemeester in Linkebeek, en de Vlaamse Regering durft tot op heden nog altijd niet kordaat op te treden. Dan is er het dossier van het Eurostadion op Vlaams grondgebied, in Grimbergen. Minister Schauvliege moest twee weken geleden nog toegeven dat ze niet eens over de plannen beschikte. Vlaanderen staat erbij en kijkt ernaar.

In het dossier van de Brusselse metropolitane gemeenschap heeft de Brusselse minister-president een ontwerp van samenwerkingsakkoord verzonden waarvan hij op voorhand wist dat het voor Vlaanderen onverteerbaar zou zijn. In plaats van daar kordaat op te reageren verzweeg u zelfs 2 maanden lang dat u het ontvangen had.

En dan de Franse gemeenschap die structureel in haar communicatie en in haar briefwisseling illegaal en ongrondwettelijk gebruik maakt van de term Wallonie-Bruxelles. En wat doet u? U stuurt een brief naar premier Michel. Minister-president, dit zijn onaanvaardbare provocaties die u als Vlaams-nationaal minister-president zou moeten torpederen in plaats van lijdzaam toe te kijken zoals u nu doet.

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele (N-VA)

Mijnheer Janssens, het verbaast me, en ik sluit me aan bij de minister-president, dat u die kritiek tot de uwe zou maken dat hij inderdaad begrip uitspreekt voor de federale standstill.

Ik wil u ook hartelijk danken voor uw bezorgdheid over het profiel van de Vlaamse Regering en van mijn partij. Ik heb er geen probleem mee wat aanvuring te krijgen vanop de zijlijn. Maar het is uiteindelijk het regeerakkoord dat moet worden uitgevoerd.

Tot slot is er geen enkele twijfel binnen mijn partij. Wij blijven overtuigd van onze eigen communautaire analyse maar het beleid dat wij nu voeren, is absoluut belangrijk voor Vlaanderen en voor de Vlamingen. Minister-president Bourgeois heeft daarnet een deel van dat lijstje opgesomd. Wij zullen blijven werken aan een verdere aanvulling van dat lijstje.

Minister-president Geert Bourgeois

Mijnheer Janssens, u blijft hetzelfde herhalen. Het is dan ook geen wonder dat mensen uit de Vlaamse beweging verkeerd zijn voorgelicht. U zegt dat er niet wordt gehandeld en opgetreden. Gisteren nog heeft minister Homans geantwoord op een vraag en duidelijkheid gegeven over de gemeente Linkebeek.

Wat de metropolitane gemeenschap betreft, heb ik eerder op deze tribune geantwoord dat wij het voorstel-Vervoort niet aanvaarden. U zegt dat er lijdzaam wordt gereageerd en dat de francofonen stilaan de Vlaamse gemeenten aan het oppeuzelen zijn. Het gaat over een interview met de heer De Valck. Ik kan begrijpen dat hij het verkeerd voor heeft maar u maakt zijn woorden tot de uwe. Hij zegt dat er een Waalse grondwet is, quod non, er kan ook geen Waalse grondwet zijn. Als u al die zaken overneemt, dan beginnen die een eigen leven te leiden.

Ik weet dat u heel weel wensen hebt en dat u zou willen dat die worden vervuld en dat uw oppositie op zijn minst op een of andere manier effect zou hebben maar dat is helaas niet het geval. Wat u zegt, klopt niet. Dit is in strijd met het zeer ambitieuze beleid van deze Vlaamse Regering. Ik weet dat het beleid dat deze regering voert u niet zint. Wij zetten orde op zaken en zorgen voor groei en welvaart. De begroting is structureel in orde gebracht en we zullen ervoor zorgen dat de welvaart waarop veel kan gedijen zoals cultuur, opnieuw op de sporen staat. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en behoren bij de top van Europa. Maar u vindt het niet belangrijk dat er een beleid wordt gevoerd voor de welvaart. U hebt het over ongegronde aantijgingen en over Franstalige recuperaties die niet aan de orde zijn. Deze Vlaamse Regering zal conform het regeerakkoord heel consequent waken over onze Vlaamse bevoegdheden en zal niet dulden dat die worden geschonden.

Minister-president, u doet nogal denigrerend over de Vlaamse Volksbeweging en de voorzitter daarvan die blijkbaar verkeerd is ingelicht en die nergens iets van weet. Maar het is in elk geval realiteit dat er tot 2019 een standstill zal zijn. Geen enkele passage in het regeerakkoord garandeert dat er nadien opnieuw verdere stappen kunnen worden gezet naar meer autonomie voor Vlaanderen. Ik denk dat u het momentum hebt gemist en dat PS en CDH in hun vuistje lachen want zij ontvangen nog altijd jaar na jaar miljarden euro’s. De geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië blijft voortduren. U hebt het over de welvaart hier in Vlaanderen maar intussen moet de Vlaming inleveren, verkapte belastingverhogingen slikken en intussen kunnen er in Vlaanderen blijkbaar geen belastingverschuivingen of belastingverlagingen gebeuren omdat men hier niet over de nodige bevoegdheden beschikt. Intussen verliest Vlaanderen heel wat tijd en geld. Ik vind het dan ook jammer, mijnheer Diependaele, dat de N-VA niet meer staat voor Nieuw-Vlaamse Alliantie maar wel voor nul Vlaamse ambitie. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.