U bent hier

In de kijker

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

De Vlaamse Regering is decretaal verplicht om binnen de twaalf maanden na haar aantreden een Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) aan het parlement voor te leggen. Afgelopen vrijdag keurde de Vlaamse Regering het VAPA 2015-2019 goed. De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat over het nieuwe VAPA.

Actuele vragen

Vandaag actuele vragen over:

  • de crisis in de varkenssector;
  • de kritiek van de Vlaamse Volksbeweging op het gebrek aan communautair profiel van de Vlaamse Regering;
  • het groeipad voor het welzijnsbeleid;
  • het tekort aan stageplaatsen in de lerarenopleiding;
  • de herberekening van de federale dotatie aan de deelstaten en de gevolgen voor de Vlaamse begroting.

Aanpak discriminatie op basis van gender – uitbreiding mandaat Vlaamse Ombudsdienst

Vlaanderen heeft nog geen onafhankelijk controleorgaan dat toeziet op de handhaving van de wetgeving inzake discriminatie op basis van de criteria ‘geslacht, genderidentiteit en genderexpressie’. Een voorstel van decreet wil het mandaat van de Vlaamse ombudsman hiertoe uitbreiden.

Integrale jeugdhulp

De plenaire vergadering bespreekt en stemt over twee voorstellen van resolutie met aanbevelingen aan de Vlaamse Regering voor een betere organisatie en werking van de integrale jeugdhulp

Nieuwe beheersovereenkomst VRT

Tegen begin 2016 moet er een nieuwe beheersovereenkomst zijn tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT. Daarin staan de taken en de financiering van de openbare omroep opgesomd. In de plenaire vergadering liggen twee voorstellen van resolutie over de nieuwe beheersovereenkomst voor ter bespreking en stemming. De goedgekeurde resolutie schetst de krijtlijnen waarbinnen de Vlaamse Regering de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT kan onderhandelen.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Regeling van de werkzaamheden
van Jos De Meyer aan minister Joke Schauvliege
444 (2014-2015)
Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Wijziging van het reglement van toekenning van medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers
Ontwerp van aanpassing van de werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2015
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde en Ingrid Lieten
422 (2014-2015) nr. 1
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden
Motie van orde
Vakantiewensen
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Jos De Meyer aan minister Joke Schauvliege
444 (2014-2015)

EVENTUEEL VOORTZETTING VAN DE AGENDA VAN DE MORGENVERGADERING

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Wijziging van het reglement van toekenning van medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers

WERKINGSBEGROTINGEN

11-A (2014-2015) nr. 1
Bespreking en stemming
45-B (2014-2015) nr. 1
Bespreking en stemming

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
361 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Herman De Croo
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
369 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Jos Lantmeeters
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Willem-Frederik Schiltz, Wouter Vanbesien en Güler Turan
397 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Caroline Bastiaens en Renaat Landuyt
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel, Bart Somers, Els Robeyns en Imade Annouri
405 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 8 juli 2015 gehouden actualiteitsdebat over het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.