U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 juli 2015, 10.00u

Voorzitter
van Bart Caron en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
411 (2014-2015) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmorgen heeft de heer Björn Rzoska bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Bart Caron en Hermes Sanctorum-Vandevoorde betreffende de regels voor biolandbouw in het Mestactieplan (MAP5).

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, de heer Caron zou een toelichting geven, maar ik weet niet waar hij zit. Ik zal het zelf doen. De hoogdringendheid heeft te maken met het feit dat in dit parlement over het Mestactieplan is gediscussieerd. Op dat moment was de bevoegde minister in het buitenland. Tijdens de Bioweek had ze zich geëngageerd. Haar collega, minister Crevits, heeft namens haar tijdens het debat hier dat engagement herhaald. Tot vandaag is dat niet gebeurd, hoewel er volgens ons een deadline aan haar engagement is verbonden. Met ons voorstel van resolutie willen we ervoor zorgen dat minister Schauvliege haar engagement in daden omzet. Dat verklaart dus ons voorstel tot spoedbehandeling.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Bart Caron en Hermes Sanctorum-Vandevoorde betreffende de regels voor biolandbouw in het Mestactieplan (MAP5) naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.