U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

woensdag 8 juli 2015, 10.00u

Voorzitter
van Bart Caron en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
411 (2014-2015) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmorgen heeft de heer Björn Rzoska bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Bart Caron en Hermes Sanctorum-Vandevoorde betreffende de regels voor biolandbouw in het Mestactieplan (MAP5).

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, de heer Caron zou een toelichting geven, maar ik weet niet waar hij zit. Ik zal het zelf doen. De hoogdringendheid heeft te maken met het feit dat in dit parlement over het Mestactieplan is gediscussieerd. Op dat moment was de bevoegde minister in het buitenland. Tijdens de Bioweek had ze zich geëngageerd. Haar collega, minister Crevits, heeft namens haar tijdens het debat hier dat engagement herhaald. Tot vandaag is dat niet gebeurd, hoewel er volgens ons een deadline aan haar engagement is verbonden. Met ons voorstel van resolutie willen we ervoor zorgen dat minister Schauvliege haar engagement in daden omzet. Dat verklaart dus ons voorstel tot spoedbehandeling.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Bart Caron en Hermes Sanctorum-Vandevoorde betreffende de regels voor biolandbouw in het Mestactieplan (MAP5) naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.