U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 juli 2015, 10.00u

Voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
De voorzitter

Dames en heren, bij mail van 7 juli 2015 hebben de heren Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel en Bart Somers, mevrouw Els Robeyns en de heer Imade Annouri hun voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst ingetrokken.

Bij mail van 7 juli 2015 verzoeken de heer Bart Van Malderen en mevrouw Yasmine Kerbache om het voorstel van decreet van Yasmine Kherbache houdende praktijktesten, dat door de commissie werd verworpen, op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen.

Het verslag is pas gisteren verspreid.

Is het parlement het eenparig eens om af te wijken van artikel 39, punt 5, van het Reglement van het Vlaams Parlement, dat bepaalt dat de algemene bespreking in plenaire vergadering kan worden gehouden vanaf de derde werkdag na de dag van de verspreiding van het verslag? (Instemming)

Dan stel ik voor de agenda met het voorstel van decreet aan te vullen, met dien verstande dat wij ons, conform de artikelen 62, punt 3, en 68, punt 8, van het Reglement van het Vlaams Parlement, nog zullen moeten uitspreken over het al dan niet aanvatten van de bespreking.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.