U bent hier

In de kijker

Wijziging Vlaamse Codex Fiscaliteit

Op de agenda van de plenaire vergadering staat een ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering dat diverse wijzigingen wil aanbrengen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit. De aanpassingen betreffen onder meer de rulings, de una via-regeling, de erfbelastingen en de verdeeltaks.

Omvorming Antwerps havenbedrijf tot nv van publiek recht

Een voorstel van decreet wil het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen omvormen tot een naamloze vennootschap (nv) van publiek recht. Deze wijziging van rechtsvorm moet een verdere professionalisering en ontwikkeling mogelijk maken. Eerder gebeurde een soortgelijke aanpassing al voor de haven van Gent.

Basisbereikbaarheid in het openbaar vervoer

De plenaire vergadering bespreekt bij spoedbehandeling een voorstel van resolutie van de meerderheidsfracties betreffende het invoeren van het principe van basisbereikbaarheid bij het Vlaamse stads- en streekvervoer (De Lijn). De stemming volgt in de namiddag.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
361 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
369 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel, Bart Somers, Els Robeyns en Imade Annouri
405 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
Verzoekschrift over de successierechten voor neven en nichten
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.