U bent hier

In de kijker

Wijziging Vlaamse Codex Fiscaliteit

Op de agenda van de plenaire vergadering staat een ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering dat diverse wijzigingen wil aanbrengen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit. De aanpassingen betreffen onder meer de rulings, de una via-regeling, de erfbelastingen en de verdeeltaks.

Omvorming Antwerps havenbedrijf tot nv van publiek recht

Een voorstel van decreet wil het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen omvormen tot een naamloze vennootschap (nv) van publiek recht. Deze wijziging van rechtsvorm moet een verdere professionalisering en ontwikkeling mogelijk maken. Eerder gebeurde een soortgelijke aanpassing al voor de haven van Gent.

Basisbereikbaarheid in het openbaar vervoer

De plenaire vergadering bespreekt bij spoedbehandeling een voorstel van resolutie van de meerderheidsfracties betreffende het invoeren van het principe van basisbereikbaarheid bij het Vlaamse stads- en streekvervoer (De Lijn). De stemming volgt in de namiddag.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
361 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Herman De Croo
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
369 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Jos Lantmeeters
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Willem-Frederik Schiltz, Wouter Vanbesien en Güler Turan
397 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Caroline Bastiaens en Renaat Landuyt
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel, Bart Somers, Els Robeyns en Imade Annouri
405 (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
Verzoekschrift over de successierechten voor neven en nichten
namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Caroline Bastiaens
419 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Caroline Bastiaens
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.