U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Mevrouw Lieten heeft het woord.

Mevrouw Ingrid Lieten (sp·a)

Voorzitter, ik wil gewoon even herhalen dat wij in verband met het Jachtdecreet twee belangrijke amendementen hebben ingediend. De eerste gaat erover dat in dit decreet de deur wordt opengezet om één uur vóór en één uur na zonsopgang niet alleen te kunnen jagen op eenden, maar op alle mogelijk waterwild. Waterwild, beste collega’s, is een heel ruim begrip. Daarin zitten ook beschermde diersoorten, trekvogels. Alle natuurorganisaties zijn ertegen. Wij vragen ons dus af waarom het nodig is de deur daarvoor open te zetten. Wij willen voorstellen om het te vervangen door wat de bedoeling is van de meerderheid, namelijk het creëren van de mogelijkheid om te kunnen jagen op eenden en ganzen.

Voorzitter, het tweede amendement is heel simpel. Op dit moment kunt u gaan wandelen in het bos terwijl u niet weet of er daar wordt gejaagd. Uw kinderen kunnen daar gaan spelen terwijl u niet weet of er daar zal worden gejaagd, aangezien die plannen niet op het internet staan en niet digitaal leesbaar zijn. In deze tijden is dat toch niet meer normaal. Ik vind dat we de burgers moeten kunnen inlichten over waar er wordt gejaagd, zodat ze ten minste weten of ze op een veilige manier in het bos kunnen gaan joggen of met de hond kunnen gaan wandelen. Voorzitter, dat is de inhoud van ons amendement.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 12, van de heer Sanctorum-Vandevoorde, op artikel 2.

Stemming nr. 20

Ziehier het resultaat:

  88 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  66 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 13, van de heer Sanctorum-Vandevoorde, op artikel 2.

Zelfde stemming als stemming nr. 21? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 9, van mevrouw Lieten en de heer Beenders, op artikel 2.

Stemming nr. 21

Ziehier het resultaat:

  87 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  21 leden hebben ja geantwoord;
  66 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 14, van de heer Sanctorum-Vandevoorde, op artikel 2.

Stemming nr. 22

Ziehier het resultaat:

  88 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  66 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 2.

Stemming nr. 23

Ziehier het resultaat:

  86 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  65 leden hebben ja geantwoord;
  21 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 2 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 10, van mevrouw Lieten en de heer Beenders, op artikel 3.

Stemming nr. 24

Ziehier het resultaat:

  88 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  66 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 15, van de heer Sanctorum-Vandevoorde, op artikel 3.

Stemming nr. 25

Ziehier het resultaat:

  87 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  65 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 3.

Stemming nr. 26

Ziehier het resultaat:

  88 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  66 leden hebben ja geantwoord;
  22 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 3 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 11, van mevrouw Lieten en de heer Beenders, op artikel 4.

Stemming nr. 27

Ziehier het resultaat:

  88 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  22 leden hebben ja geantwoord;
  66 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 16, van de heer Sanctorum-Vandevoorde, op artikel 4.

Stemming nr. 28

Ziehier het resultaat:

  86 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  21 leden hebben ja geantwoord;
  65 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 4.

Stemming nr. 29

Ziehier het resultaat:

  86 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  66 leden hebben ja geantwoord;
  20 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 4 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 30

Ziehier het resultaat:

  86 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  65 leden hebben ja geantwoord;
  21 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.