U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Peter Van Rompuy, Annick De Ridder, Mathias De Clercq, Bert Maertens, Dirk de Kort en Björn Anseeuw betreffende de geautomatiseerde, gemotoriseerde voertuigen (driverless vehicles).

De bespreking is geopend.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Ik zal het zeer kort houden. Toen ik een jaar geleden begon aan dit voorstel van resolutie, was er nog amper een vertaling voor het woord driverless car. Het is ondertussen de zelfrijdende auto geworden en iedereen kent het woord in Vlaanderen. Dat is natuurlijk alleen de verdienste van dit voorstel van resolutie, alleen van het werk dat wij in het parlement geleverd hebben.

Omdat we zo’n goed werk geleverd hebben, is de technologie razendsnel gegaan. Ze is zelfs zo snel gegaan dat ik in alle eerlijkheid moet toegeven dat een deel van dit voorstel van resolutie eigenlijk al voorbijgestreefd is, niet alleen door de technologie maar ook door het feit dat we vastgesteld hebben dat er minder wetgevend werk nodig is dan we dachten. Mijn hoop is zelfs dat we zo snel mogelijk zullen vaststellen dat we dit voorstel van resolutie helemaal niet nodig hebben, want dat zou betekenen dat we de wetgeving niet hoeven te wijzigen en dat de deur voor de zelfrijdende auto helemaal openstaat. Ik denk dat we allemaal rapper in een zelfrijdende auto zullen zitten dan we zelf denken. Ondanks het feit dat het voorstel van resolutie aan snel tempo devalueert, althans haar wetgevende meerwaarde, vraag ik toch dat met dezelfde unanimiteit als in de commissie ook in de plenaire vergadering dit voorstel van resolutie steun kan krijgen. Ik zal het houden bij dit korte betoog.

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, ik treed mijn goede collega Van Rompuy uiteraard bij. Hij is wel iemand vergeten te vermelden, want minister Weyts heeft natuurlijk ook een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van een wijde verspreiding van de naam, de zelfrijdende auto. Hij had op voorhand al een proefrit aangekondigd, waar we met dit voorstel van resolutie zeer handig op hebben ingespeeld. Het is heel belangrijk dat we die hooggespannen verwachtingen over deze technologie ook kunnen invullen en qua regelgeving mee volgen.

Gaan we onmiddellijk die nieuwe technologieën zien rondrijden op de Vlaamse wegen? Ik denk uiteraard van niet. Er zijn nog heel wat opstapjes te nemen. Het is ook allemaal niet evident met de regelgeving. Het is een belangrijk proces. De zaken die we vragen in het voorstel van resolutie verdienen daarom uw volledige steun. Ik hoop dat we kamerbreed tot een goedkeuring kunnen overgaan.

De voorzitter

De heer De Clercq heeft het woord.

De heer Mathias De Clercq (Open Vld)

Voorzitter, ik denk dat we nieuwe technologieën absoluut moeten omarmen. Die zelfrijdende wagen biedt heel wat opportuniteiten. De impact is enorm op het vlak van verkeersveiligheid, energiegebruik, op ons stedelijk weefsel. Ik vind het absoluut belangrijk dat Vlaanderen hier maximaal ambitie vertoont. Dat bleek ook uit de hoorzittingen die we daaromtrent hebben gehouden. Laat dit voorstel van resolutie dan ook het mandaat geven aan de Vlaamse Regering om ambitie te etaleren en maximaal kansen te geven aan de ontplooiing van dit bijzonder boeiende verhaal.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.