U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Rzoska, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, ik verwijs naar het verslag, want ik heb dit eigenlijk meegenomen in het verslag over ontwerp van decreet 350, dat ik eerder heb gedaan.

De voorzitter

Dan heb ik slecht geluisterd.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 370/4)

– De artikelen 1 tot en met 10 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement op artikel 11. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 370/5)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 12 tot en met 18 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er zijn amendementen op artikel 19. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 370/5)

De stemmingen over de amendementen en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 20 tot en met 43 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot invoeging van een artikel 43/1. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 370/5)

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

– Artikel 44 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.