U bent hier

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 333/1)

– De artikelen 1 tot en met 51 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot toevoeging, aan hoofdstuk 7, van een artikel 51/1. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 333/11)

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

– De artikelen 52 tot en met 60 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot invoeging van een hoofdstuk 10/1, dat bestaat uit een artikel 60/1. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 333/12)

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

– Artikel 61 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.