U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Download hier de lijst met de actuele vragen van 30 juni 2015 (pdf)

Vandaag vragen over:

  • het nieuwe convenant 'Visserij Verduurzaamt';
  • de administratieve overlast bij de organisatie van jeugdkampen;
  • de mensenrechten in China;
  • de uitrol van niet-bindende toegangsproeven in het hoger onderwijs;
  • de betrouwbaarheid van de energiescore (EPC - energieprestatiecertificaat);
  • het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA);
  • de integratie van het OCMW in de gemeente;
  • de Europese investering in een nieuwe sluis in Terneuzen voor de Gentse haven;
  • het plaatsgebrek in jeugdinstellingen en de aanpak van het 'loverboys'-fenomeen;
  • de informatieplicht van rusthuizen inzake levenseindebegeleiding

Voortzetting debat aanpassing begroting 2015

De plenaire vergadering debatteert voort over de ontwerpen van decreet tot aanpassing van de begroting 2015 en houdt de eindstemmingen.

Wijziging Jachtdecreet

De Vlaamse Regering wil met een ontwerp van decreet een aantal procedures uit het Jachtdecreet van 1991 vereenvoudigen en een duidelijkere rechtsgrond voor de uitvoeringsbesluiten invoeren. Zo wil ze de mogelijkheid tot bijzondere jacht, door een arrest van de Raad van State nietig verklaard, repareren. Die bijzondere jacht was toegelaten onder specifieke voorwaarden, o.m. om schade aan landbouwgewassen te voorkomen of voor de veiligheid van het luchtverkeer.

Kilometerheffing voor vrachtwagens

De Vlaamse Regering wil samen met de andere gewesten een kilometerheffing invoeren voor vrachtwagens. Eén van de doelstellingen is buitenlandse chauffeurs een eerlijke bijdrage laten leveren voor het gebruik en onderhoud van onze wegen. Ook milieusensibilisering is een motief, daarom worden de verschillende tarieven afhankelijk gemaakt van de milieuvriendelijkheid van de vrachtwagens. De plenaire vergadering bespreekt de ontwerpen van decreet tot invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens en het samenwerkingsakkoord hierover tussen de drie gewesten, en houdt de eindstemmingen.

Integratie sectorale subsidies aan lokale besturen in Gemeentefonds

De financiering van de lokale besturen door de Vlaamse overheid gebeurt via diverse kanalen, waaronder de sectorale subsidies. Het Vlaams Regeerakkoord stelt dat een aantal van die sectorale subsidies in het Vlaams Gemeentefonds moet worden geïntegreerd. . Dit moet de gemeenten meer autonomie en minder planlast opleveren. Middelen uit het Gemeentefonds kunnen door de lokale besturen ongebonden en naar eigen inzicht worden aangewend. Het ontwerp van decreet dat deze inkanteling regelt ligt in de plenaire vergadering voor ter bespreking en stemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
van Johan Verstreken aan minister Joke Schauvliege
430 (2014-2015)
van Bart Van Malderen aan minister Liesbeth Homans
438 (2014-2015)
van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans
439 (2014-2015)
van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Bertels en Jos Lantmeeters
18-A (2014-2015) nr. 1
van de Vlaamse Regering, verslag door Karin Brouwers, Jan Bertels, Jos Lantmeeters, Axel Ronse, Vera Jans, Peter Persyn, Bart Dochy, Jelle Engelbosch, Robrecht Bothuyne, Els Robeyns, Sofie Joosen, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Joris Poschet, Lieve Maes, Ingeborg De Meulemeester, Rob Beenders, Peter Van Rompuy, Bart Van Malderen, Yamila Idrissi, An Christiaens, Joris Vandenbroucke en Dirk de Kort
19-A (2014-2015) nr. 1
van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Bertels, Jos Lantmeeters, Axel Ronse, Peter Persyn, Vera Jans, Robrecht Bothuyne, Jelle Engelbosch, Els Robeyns, Sofie Joosen, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Ingeborg De Meulemeester, Bart Van Malderen, Peter Van Rompuy, Marius Meremans en Dirk de Kort
333 (2014-2015) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Bertels en Jos Lantmeeters
18-A (2014-2015) nr. 1
van de Vlaamse Regering, verslag door Karin Brouwers, Jan Bertels, Jos Lantmeeters, Axel Ronse, Vera Jans, Peter Persyn, Bart Dochy, Jelle Engelbosch, Robrecht Bothuyne, Els Robeyns, Sofie Joosen, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Joris Poschet, Lieve Maes, Ingeborg De Meulemeester, Rob Beenders, Peter Van Rompuy, Bart Van Malderen, Yamila Idrissi, An Christiaens, Joris Vandenbroucke en Dirk de Kort
19-A (2014-2015) nr. 1
van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Bertels, Jos Lantmeeters, Axel Ronse, Peter Persyn, Vera Jans, Robrecht Bothuyne, Jelle Engelbosch, Els Robeyns, Sofie Joosen, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Ingeborg De Meulemeester, Bart Van Malderen, Peter Van Rompuy, Marius Meremans en Dirk de Kort
333 (2014-2015) nr. 1
van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Durnez
360 (2014-2015) nr. 1
van Peter Van Rompuy, Annick De Ridder, Mathias De Clercq, Bert Maertens, Dirk de Kort en Björn Anseeuw, verslag door Marino Keulen en Joris Vandenbroucke
219 (2014-2015) nr. 1
van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Bertels en Jos Lantmeeters
18-A (2014-2015) nr. 1
van de Vlaamse Regering, verslag door Karin Brouwers, Jan Bertels, Jos Lantmeeters, Axel Ronse, Vera Jans, Peter Persyn, Bart Dochy, Jelle Engelbosch, Robrecht Bothuyne, Els Robeyns, Sofie Joosen, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Joris Poschet, Lieve Maes, Ingeborg De Meulemeester, Rob Beenders, Peter Van Rompuy, Bart Van Malderen, Yamila Idrissi, An Christiaens, Joris Vandenbroucke en Dirk de Kort
19-A (2014-2015) nr. 1
van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Bertels, Jos Lantmeeters, Axel Ronse, Peter Persyn, Vera Jans, Robrecht Bothuyne, Jelle Engelbosch, Els Robeyns, Sofie Joosen, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Ingeborg De Meulemeester, Bart Van Malderen, Peter Van Rompuy, Marius Meremans en Dirk de Kort
333 (2014-2015) nr. 1
van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Durnez
360 (2014-2015) nr. 1
van Peter Van Rompuy, Annick De Ridder, Mathias De Clercq, Bert Maertens, Dirk de Kort en Björn Anseeuw, verslag door Marino Keulen en Joris Vandenbroucke
219 (2014-2015) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Johan Verstreken aan minister Joke Schauvliege
430 (2014-2015)
van Bart Van Malderen aan minister Liesbeth Homans
438 (2014-2015)
van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans
439 (2014-2015)

EVENTUEEL VOORTZETTING VAN DE AGENDA VAN DE MORGENVERGADERING

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Bertels en Jos Lantmeeters
18-A (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Jos Lantmeeters
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering, verslag door Karin Brouwers, Jan Bertels, Jos Lantmeeters, Axel Ronse, Vera Jans, Peter Persyn, Bart Dochy, Jelle Engelbosch, Robrecht Bothuyne, Els Robeyns, Sofie Joosen, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Joris Poschet, Lieve Maes, Ingeborg De Meulemeester, Rob Beenders, Peter Van Rompuy, Bart Van Malderen, Yamila Idrissi, An Christiaens, Joris Vandenbroucke en Dirk de Kort
19-A (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Karin Brouwers, Jan Bertels, Jos Lantmeeters, Axel Ronse, Vera Jans, Peter Persyn, Bart Dochy, Jelle Engelbosch, Robrecht Bothuyne, Els Robeyns, Sofie Joosen, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Joris Poschet, Lieve Maes, Ingeborg De Meulemeester, Rob Beenders, Peter Van Rompuy, Bart Van Malderen, Yamila Idrissi, An Christiaens, Joris Vandenbroucke en Dirk de Kort
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Bertels, Jos Lantmeeters, Axel Ronse, Peter Persyn, Vera Jans, Robrecht Bothuyne, Jelle Engelbosch, Els Robeyns, Sofie Joosen, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Ingeborg De Meulemeester, Bart Van Malderen, Peter Van Rompuy, Marius Meremans en Dirk de Kort
333 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Jos Lantmeeters, Axel Ronse, Peter Persyn, Vera Jans, Robrecht Bothuyne, Jelle Engelbosch, Els Robeyns, Sofie Joosen, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Ingeborg De Meulemeester, Bart Van Malderen, Peter Van Rompuy, Marius Meremans en Dirk de Kort
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering, verslag door Lode Ceyssens
344 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering, verslag door Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi, Jo De Ro, Elke Van den Brandt, Kurt De Loor en Peter Wouters
357 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi, Jo De Ro, Elke Van den Brandt, Kurt De Loor en Peter Wouters
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Durnez
360 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Jan Durnez
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Bart Van Malderen en Michèle Hostekint, verslag door Jan Bertels en Jos Lantmeeters
310 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Jos Lantmeeters
Gewestaangelegenheid
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming
van Peter Van Rompuy, Annick De Ridder, Mathias De Clercq, Bert Maertens, Dirk de Kort en Björn Anseeuw, verslag door Marino Keulen en Joris Vandenbroucke
219 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Marino Keulen en Joris Vandenbroucke
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.