U bent hier

In de kijker

Aanpassing begroting 2015

De plenaire vergadering debatteert en stemt over de ontwerpen van decreet tot aanpassing van de begroting 2015. De begrotingsaanpassing heeft als doel de gegevens uit de oorspronkelijke begrotingsopmaak te controleren en actualiseren om budgettaire marges en tekorten preventief op te sporen. Zo kunnen tijdig corrigerende maatregelen worden genomen. De eerste begrotingsaanpassing moet volgens het Rekendecreet goedgekeurd worden door het parlement uiterlijk op 30 juni van het lopend jaar.

Meer informatie over de aanpassing van de begroting 2015

Video

Agenda

BEGROTINGEN

van de Vlaamse Regering
18-A (2014-2015) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
344 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
360 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.