U bent hier

De voorzitter

De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken (CD&V)

Voorzitter, minister, beste collega’s, er is de afgelopen jaren al heel wat water naar de zee gevloeid, ook in deze plenaire vergaderingen, als het ging over de bouw van voetbalstadions, deze namiddag bijvoorbeeld nog over het stadion in Brussel.

Gisteren werd het licht op groen gezet voor het voetbalstadion van Brugge. De burgemeester zal wellicht glunderen, want er is schot in de zaak gekomen en dat doet deugd voor de vele sportieve mensen die houden van voetbal.

Het licht wordt op groen gezet, maar daar komt natuurlijk heel wat bij kijken. De site zou komen op de Blankenbergse Steenweg. Daar komt ook een MER-plan bij kijken, want de mobiliteit daaromtrent is van vrij groot belang is. Daarom is de vraag ook aan u gericht omdat mobiliteit uw bevoegdheid is. Cercle Brugge zou blijven op de site van het huidige Jan Breydelstadion.

Er komt schot in de zaak, dat is goed, maar het is de afgelopen jaren moeizaam verlopen. Vandaar mijn vraag, minister: hoe zou u nog verder schot in de zaak kunnen krijgen om het MER-plan wat vooruitgang te doen boeken in dit toch wel belangrijke dossier voor de regio? Naar ik heb vernomen zou het bij de administratie nogal stroef zitten wat de MER betreft. Klopt dit of klopt dit niet? Wat kunt u daaraan doen?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Voorzitter, ik vroeg me bij het lezen van de vraag af wat mijn bevoegdheid in dezen was. Heb ik ook dat nog bij gekregen? Maar de link ligt naar verluidt in de bevoegdheid ten aanzien van het Vlaams Verkeerscentrum. Dat treedt in deze procedure in de plan-MER gewoon op in de functie van een studiebureau om verkeersmodellen te berekenen, wat men ook gedaan heeft. Ik kan u geruststellen: men heeft zich vrij snel van die taak gekweten. Vandaag zijn de resultaten aangeleverd. U stelt uw vraag, en dat is allemaal direct in orde.

Er was blijkbaar nood aan een herberekening. Om de correcte timing te geven en eer te doen aan het Vlaams Verkeerscentrum: men heeft die eerste vraag voor de berekening van de verkeersmodellen gekregen op 2 februari. Vervolgens is een en ander opgeleverd in maart en heeft men op 1 juni nog opmerkingen gekregen van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO). Daarop heeft men vandaag de aangepaste berekeningen bezorgd. Dat lijkt mij een vrij correcte en vlotte bediening te zijn.

De heer Johan Verstreken (CD&V)

Het is toeval dat dit vandaag bekend wordt. Dat is in elk geval goed nieuws. Ik hoop dat er geen vertraging zal worden opgelopen in de toekomst.

De voorzitter

De heer Landuyt heeft het woord.

De heer Renaat Landuyt (sp·a)

Ik heb nog een klein vraagje. Door het probleem met de resultaten van het Vlaams Verkeerscentrum: klopt het dan dat het plan-MER niet zal klaar zijn deze maand maar pas binnen drie maanden?

De voorzitter

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Het is een dossier dat we vanuit Brugge van heel dichtbij volgen, ook in de gemeenteraad. Minister, ik zou vooral willen vragen om ook vooral uw collega Schauvliege aan te sporen om zo vlug mogelijk het regionaal stedelijk gebied af te bakenen, want daar wachten we nu al zo lang op. Zolang het niet is afgebakend, kunnen we natuurlijk niet bouwen. Het is ook heel belangrijk dat er een onteigeningsplan is bijgevoegd. Ik weet wel dat u niet bevoegd bent, maar het is goed voor het verslag. Ik denk dat de bevoegde minister dit dan ook wel ter harte zal nemen.

De voorzitter

U hoopt dat de minister het verslag leest.

De heer Sintobin heeft het woord.

Ik wist eigenlijk ook niet wat de insteek was van collega Verstreken ten aanzien van de bevoegdheden van de minister. Zijn antwoord heeft dit duidelijk gemaakt. Ik wil wel het statement van collega Van Volcem ondersteunen, want daar ligt het toch nog wel wat moeilijker dan wat betreft de verkeersafwikkeling en de tellingen en dergelijke, mijnheer Verstreken. Ik ondersteun collega Van Volcem. Misschien kunt u ondertussen ook vragen aan minister Muyters hoe het zit met de Vlaamse subsidiëring van 2,5 miljoen euro waarin was voorzien voor het project in Brugge. Voorzitter, ik zeg dit louter ten behoeve van het verslag, in de hoop dat de minister het gaat lezen.

De voorzitter

De heer Ronse heeft het woord.

Minister, bedankt voor uw antwoord. Als het dossier al vertraging zou oplopen, zal dat niet aan uw diensten liggen. Dat is duidelijk.

Mijnheer Verstreken, u weet net als ik dat de regio Noord-West-Vlaanderen met een enorm pijnlijk tekort aan ruimte voor ondernemers kampt. Ik heb onder meer aan minister Schauvliege gevraagd om het reservefonds daarvoor te gebruiken. Er is een positief signaal, namelijk het feit dat er maar één stadion op de site aan de Blankenbergse Steenweg komt. Dat betekent dat er potentieel van ministens 12 hectare – of zelfs meer als we het noordelijk deel beter benutten – aan extra bedrijfsruimte bij komt. Mijnheer Verstreken, ik raad u aan om als streekparlementair uw energie te stoppen in het aanmoedigen van minister Schauvliege om zo snel mogelijk de uitvoeringsplannen klaar te stomen en ervoor te zorgen dat wat ingevuld wordt op de Blankenberge Steenweg door sportinfrastructuur, elders in de regio wordt gecompenseerd door bedrijventerreinen. Ik denk dan aan Zedelgem en Jabbeke. Laat ons alstublieft geen tijd verliezen met nutteloze actuele vragen.

Minister Ben Weyts

Mijnheer Landuyt, u vraagt of het plan-MER vertraging zal oplopen. Geen flauw idee. Ik heb vijf bevoegdheden. Ik weet mijn dagen te vullen. Ik zal al uw bekommernissen en vragen doorgeven aan de bevoegde ministers in de Vlaamse Regering. In dezen heeft het Vlaams Verkeerscentrum naar behoren gewerkt, zo snel mogelijk en resultaatgericht, allemaal ten voordele van die voetbalploeg in het Brugse. Het kan enkel maar vooruitgaan. Ik neem alle vragen en bekommernissen mee.

De heer Johan Verstreken (CD&V)

Minister, uw antwoord voldoet mij. Het is een samenwerking van verschillende diensten en ministers. Ik hoop dat ze de handen in elkaar slaan.

Ik vind het ongepast dat mensen de opmerking maken dat er nutteloze vragen worden gesteld. Vragen staat vrij. Ik dacht dat als een lid wil aansluiten tijdens de actuele vragen, er een vraag moet worden gesteld. Meestal worden er gewoon opmerkingen gegeven zonder bijkomende vraag. Collega, ik betreur uw opmerking. (Applaus bij CD&V, Open Vld en het Vlaams Belang)

De voorzitter

Vragen staat inderdaad vrij, mijnheer Verstreken. Men mag ook een opmerking maken. Wie het woord neemt, mag eigenlijk zeggen wat hij wil. (Opmerkingen van de heer Johan Verstreken)

Vragen staat vrij. Dat is een voorrecht van de volksvertegenwoordiger.

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.