U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 juni 2015, 14.00u

Voorzitter
Politieke fracties
De voorzitter

Wijziging in de samenstelling

Dames en heren, bij brief van 24 juni 2015 delen de heren Joris Vandenbroucke, voorzitter van de sp.a-fractie, en Steve Vandenberghe mee dat de heer Steve Vandenberghe vanaf die dag deel uitmaakt van de sp.a-fractie.

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Ingekomen documenten en mededelingen

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.