U bent hier

In de kijker

Nieuw parlementslid

Na het onderzoek van de geloofsbrieven legt de opvolger van John Crombez de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger. De eerste opvolger die in aanmerking komt is Steve Vandenberghe.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dit laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Vandaag vragen over:

  • gedwongen opnames en drugproblemen bij jongeren;
  • de wachttijden bij de centra voor geestelijke gezondheidszorg;
  • de kritiek op het Vlaamse topsportbeleid;
  • het Eurostadion op de Heizel en de Memorial Van Damme;
  • de komst van een Chinees bedrijvencentrum naar Wallonië;
  • maatregelen van de gewesten om brown-outs te voorkomen tijdens de komende winter;
  • de positie van zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt;
  • het onderzoek van de VAB naar de autokeuring in ons land;
  • het nieuwe voetbalstadion in Brugge.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 24 juni 2015 (pdf)

Hervorming strategische adviesraden

Het Vlaams Regeerakkoord voorziet in een vermindering van het aantal strategische adviesraden. Strategische adviesraden (SAR's) zijn bij decreet opgerichte permanente organen die instaan voor adviesverlening over strategische beleidsvraagstukken en hoofdlijnen van het beleid. Het ontwerp van decreet dat de vermindering van het aantal SAR's concretiseert wordt aan de plenaire agenda van 24 juni toegevoegd.

Wijziging decreet Vlaamse investeringsmaatschappijen (VPM)

Op de plenaire agenda staan de bespreking en eindstemming van een voorstel van decreet dat het bestaande decreet inzake de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid wil aanpassen. Specifiek beoogt het voorstel een wijziging van de machtigingen en het doel van de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM). Door de aanpassing moet de VPM niet langer een participatie van minstens 25 percent aanhouden in de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (Gimv). De VPM zal ook gemachtigd kunnen worden om haar participatie in de Gimv geheel of gedeeltelijk te verkopen. Gimv is sinds 1997 een beursgenoteerd bedrijf.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Politieke fracties
Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde
van Ann Brusseel aan minister Liesbeth Homans
424 (2014-2015)
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Bertels
368 (2014-2015) nr. 1
van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Bertels
368 (2014-2015) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

NIEUW LID

Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid
Eedaflegging van het nieuwe lid

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Herman Wynants aan minister Philippe Muyters
419 (2014-2015)
van Ann Brusseel aan minister Liesbeth Homans
424 (2014-2015)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Bertels
368 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Jan Peumans, verslag door Herman De Croo
242 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Beraadslaging
van Jan Peumans, verslag door Herman De Croo
250 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Beraadslaging
van Jan Peumans, verslag door Herman De Croo
359 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Beraadslaging
van Jan Peumans, verslag door Herman De Croo
365 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Beraadslaging

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Bertels
368 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Jan Peumans, verslag door Herman De Croo
242 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Hoofdelijke stemming
van Jan Peumans, verslag door Herman De Croo
250 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Hoofdelijke stemming
van Jan Peumans, verslag door Herman De Croo
359 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Hoofdelijke stemming
van Jan Peumans, verslag door Herman De Croo
365 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.