U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 17 juni 2015, 14.00u

Voorzitter
van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Mathias De Clercq, Ludo Van Campenhout, Lode Ceyssens en Paul Van Miert, verslag door Joris Vandenbroucke en Marino Keulen
301 (2014-2015) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Mathias De Clercq, Ludo Van Campenhout, Lode Ceyssens en Paul Van Miert betreffende innovatie binnen het betalend individueel personenvervoer.

De bespreking is geopend.

De heer Van Campenhout heeft het woord.

De heer Ludo Van Campenhout (N-VA)

Het voorstel van resolutie is uitgebreid besproken in de commissie. We stellen vast dat steeds meer mensen hun auto’s delen. Dat is een goede zaak. De deeleconomie is voor de mobiliteit en op ecologisch vlak een goede zaak. We zien het aan het succes van deelfietsen en dergelijke. Mensen stellen hun auto ter beschikking van andere passagiers, kosteloos of tegen betaling. Als dat op een occasionele basis gebeurt, is het geen probleem. Er is het erkende systeem van deelauto’s. Maar als het delen professioneel gebeurt, stelt zich binnen de huidige regelgeving een probleem.

De nieuwe spelers moeten zich aanpassen aan de regelgeving, maar het is ook belangrijk dat we innovatie aanmoedigen en mogelijk maken. Met dit voorstel van resolutie roepen we de Vlaamse Regering op om in het belang van de klant en een fijnmazige mobiliteit open te staan voor innovatie in deze nieuwe sector.

Er zijn concepten zoals Djump, BlaBlaCar, Car ASAP, Curb en, natuurlijk bekend, Uber. Zij en andere initiatieven kunnen een meerwaarde bieden in Vlaanderen, want ze vullen mee de ruimte in tussen privévervoer en een vraaggericht collectief vervoer. Niet enkel qua mobiliteit, ook op het vlak van transparantie, toegankelijkheid, klantvriendelijkheid en dergelijke kunnen ze een meerwaarde bieden in de zogenaamde ‘last miles’ tussen privévervoer en collectief vervoer.

We vragen aan de Vlaamse Regering een juridische analyse om de huidige Vlaamse taxiregelgeving en -reglementering te actualiseren zodat innovatie binnen de sector wordt toegelaten. We vragen dat de historisch gegroeide overdreven regellast wordt ingeperkt. We vragen ook om de regelgeving vorm te geven in nauw overleg met de stakeholders: de gebruikers, de aanbieders van de huidige betalende taxidiensten zoals de taxifederaties, de aanbieders van platformen waar gebruikers en aanbieders elkaar vinden, zoals Cambio, alsook met nieuwe spelers, de VVSG en de centrumsteden.

We vragen bovendien om de evoluties in andere landen van nabij op te volgen om tijdig te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen inzake het taxivervoer, om overleg te plegen met de federale overheid zodat de wijzigingen die aan de relevante federale wetgeving worden aangebracht in lijn liggen met de uitgangspunten en doelstellingen van dit parlement en de regering.

De voorzitter

De heer de Kort heeft het woord.

De heer Dirk de Kort (CD&V)

Voorzitter, collega’s, we merken allemaal dat de taxi’s veel te weinig worden gebruikt. Dat komt omdat er een veel te strikte reglementering is, ook gemeentelijk. We pleiten voor een meer soepele aanpak, omdat de innovatieve systemen van personenvervoer zo gemakkelijk te gebruiken zijn. We vragen een aangepast kader zodat we een goede brug slaan tussen die twee. Om die goedkeuring vragen we met dit voorstel van resolutie.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

van Jan Van Esbroeck, Ward Kennes, Marc Hendrickx, Rik Daems, Johan Verstreken en Karim Van Overmeire, verslag door Karl Vanlouwe en Güler Turan
228 (2014-2015) nr. 1
van Tine Soens en Güler Turan, verslag door Karl Vanlouwe en Güler Turan
175 (2014-2015) nr. 1
van Wouter Vanbesien en Imade Annouri, verslag door Karl Vanlouwe en Güler Turan
262 (2014-2015) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.