U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Jo De Ro, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en Johan Danen houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

De algemene bespreking is geopend.

De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro (Open Vld)

Dit is een miniontwerp van decreet. Het neemt niet te veel woorden en pagina’s in beslag. Desondanks heeft het serieuze gevolgen voor vijf gemeenten in Vlaams-Brabant. Zonder de aanpassing die we erin stoppen, zullen de gemeenten Wemmel, Grimbergen, Machelen, Vilvoorde en Meise op korte termijn – 1 juli 2015 – 18,3 miljoen euro moeten zien te vinden zodat de Brusselse partnergemeenten de intergewestelijke intercommunale Sibelgas kunnen uitkopen.

Dat zou spijtig zijn, want eigenlijk hebben die vijf gemeenten met hun Brusselse collega’s al langer de afspraak gemaakt om dit niet nu te doen als het Vlaamse decreet Intergewestelijke Samenwerking van toepassing wordt, maar wel op de statutair bepaalde datum van 1 juli 2019. Dan zal het aan een nominale waarde van 2,5 miljoen euro gebeuren. Dat betekent dat we hierdoor de vijf gemeenten 15,8 miljoen euro besparen. Als ik zeg vijf gemeenten, dan bedoel ik de 125.000 inwoners van die vijf Vlaamse gemeenten.

Tot slot wil ik de kabinetten van de viceministers-presidenten danken voor het meedenken aan deze oplossing, en in het bijzonder de heren Gryffroy, Danen en Bothuyne samen met hun fracties N-VA, CD&V en Groen, om dit voorstel van decreet mee in te dienen en te ondertekenen. Het is met unanimiteit goedgekeurd in de commissie. Ik durf te hopen dat dit straks bij de eindstemming ook zo is.

De voorzitter

Hopelijk lezen die drie het verslag, mijnheer De Ro, want ze zijn niet aanwezig.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 358/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.