U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dit laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Vandaag vragen over:

  • het toenemend aantal jongeren met cannabisproblemen;
  • de hervorming van de kmo-portefeuille;
  • de toename van de winkelleegstand;
  • de invoering van een mobiliteitsscore (M-score) voor woningen;
  • de open brief van 43 professoren over het natuur- en milieubeleid;
  • het beleidsplan Ruimte Vlaanderen;
  • het tienjarenplan Strategie 2025 voor Brussel;
  • de Brusselse metropolitane gemeenschap;
  • de uitrol van slimme energiemeters;
  • de toekomst van sociale-economieprojecten in het kader van SALK Limburg.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 17 juni 2015 (pdf)

Georgië, Oekraïne en Moldavië: associatieovereenkomst met de Europese Unie

Associatieovereenkomsten zijn het meest verregaande type van overeenkomst die de EU kan sluiten met een staat of regio. De EU stelt zo'n overeenkomst voor aan partners waarmee zij haar goede betrekkingen wil verruimen. De EU heeft dergelijke overeenkomsten afgesloten met Georgië, Oekraïne en Moldavië. Het Vlaams Parlement moet instemmen met zo'n overeenkomst zodat die ook van toepassing is voor Vlaanderen. De plenaire vergadering houdt de eindstemming over de ontwerpen van decreet die dit mogelijk moeten maken.

Erkenning Palestijnse Staat

Op de agenda staat een voorstel van resolutie van de meerderheid over de erkenning van de Palestijnse Staat. Daarin wordt de Vlaamse Regering aangespoord acties te ondernemen om Palestina internationaal te laten erkennen als onafhankelijke staat, met een eigen grondgebied en regering, naast de staat Israël. Ook de voorstellen van resolutie van sp.a en Groen over hetzelfde onderwerp die in de commissie werden verworpen, worden hernomen. De plenaire vergadering bespreekt de voorstellen van resolutie en houdt de eindstemmingen.

Innovaties taxisector: vraag naar regelgeving

Nieuwe concepten voor het betalend individueel vervoer van personen zoals Uber verschijnen op de markt. Een voorstel van resolutie vraagt de Vlaamse Regering om de Vlaamse taxiregelgeving te actualiseren zodat de innovaties binnen de sector en de deeleconomie gereglementeerd worden. Dit dient te gebeuren in overleg met alle stakeholders, waaronder ook de klassieke taxidiensten.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ontslag van een Vlaams volksvertegenwoordiger
Politieke fracties
Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Motie van orde
van Tom Van Grieken aan minister Jo Vandeurzen
399 (2014-2015)
van Güler Turan aan minister Philippe Muyters
400 (2014-2015)
van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
401 (2014-2015)
van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters
402 (2014-2015)
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
407 (2014-2015)
van Joris Poschet aan minister Sven Gatz
408 (2014-2015)
Regeling van de werkzaamheden
van Jan Van Esbroeck, Ward Kennes, Marc Hendrickx, Rik Daems, Johan Verstreken en Karim Van Overmeire
228 (2014-2015) nr. 1
van Jan Van Esbroeck, Ward Kennes, Marc Hendrickx, Rik Daems, Johan Verstreken en Karim Van Overmeire
228 (2014-2015) nr. 1
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Tom Van Grieken aan minister Jo Vandeurzen
399 (2014-2015)
van Güler Turan aan minister Philippe Muyters
400 (2014-2015)
van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
401 (2014-2015)
van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters
402 (2014-2015)
van Lydia Peeters aan minister Philippe Muyters
403 (2014-2015)
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
407 (2014-2015)
van Joris Poschet aan minister Sven Gatz
408 (2014-2015)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
305 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Marc Hendrickx, Karim Van Overmeire en Tine Soens
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
307 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Marc Hendrickx, Karim Van Overmeire en Tine Soens
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
321 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Marc Hendrickx, Tine Soens en Karim Van Overmeire
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Jan Van Esbroeck, Ward Kennes, Marc Hendrickx, Rik Daems, Johan Verstreken en Karim Van Overmeire
228 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Karl Vanlouwe en Güler Turan
Bespreking
van Jan Van Esbroeck, Ward Kennes, Marc Hendrickx, Rik Daems, Johan Verstreken en Karim Van Overmeire
228 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Karl Vanlouwe en Güler Turan
Bespreking
van Tine Soens en Güler Turan
175 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Karl Vanlouwe en Güler Turan
(Regl. art. 77, punt 5)
Bespreking

van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Mathias De Clercq, Ludo Van Campenhout, Lode Ceyssens en Paul Van Miert
301 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Joris Vandenbroucke en Marino Keulen
Bespreking

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
305 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Marc Hendrickx, Karim Van Overmeire en Tine Soens
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

van de Vlaamse Regering
307 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Marc Hendrickx, Karim Van Overmeire en Tine Soens
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

van de Vlaamse Regering
320 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Marc Hendrickx, Tine Soens en Karim Van Overmeire
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

van de Vlaamse Regering
321 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Marc Hendrickx, Tine Soens en Karim Van Overmeire
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

van de Vlaamse Regering
323 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Marc Hendrickx, Tine Soens en Karim Van Overmeire
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

van Jan Van Esbroeck, Ward Kennes, Marc Hendrickx, Rik Daems, Johan Verstreken en Karim Van Overmeire
228 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Karl Vanlouwe en Güler Turan
Hoofdelijke stemming

van Tine Soens en Güler Turan
175 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Karl Vanlouwe en Güler Turan
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming

van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Mathias De Clercq, Ludo Van Campenhout, Lode Ceyssens en Paul Van Miert
301 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Joris Vandenbroucke en Marino Keulen
Hoofdelijke stemming

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.