U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dit laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Vandaag vragen over:

  • getuigenissen van ex-Syriëstrijders in een schoolcontext;
  • onbestuurbare gemeenten;
  • het uitschakelen van flitspalen na een maximumaantal snelheidsovertredingen;
  • het uitbreidingsbeleid in de kinderopvang;
  • de rol van de Vlaamse Regering in het debat rond werkbaar werk;
  • FM Brussel en de Vlaams-Brusselse media;
  • ongekwalificeerde jongeren en de inschakelingsuitkering;
  • de onafhankelijkheid van de VREG;
  • de energiefactuur voor de gezinnen en de vennootschapsbelasting voor intercommunales.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 10 juni 2015 (pdf)

Aanpassing kwaliteitszorg hoger onderwijs en Onderwijsdecreet XXV

Op de plenaire agenda staan twee onderwijsdecreten: het ontwerp van decreet dat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs wil aanpassen, en het ontwerp van verzameldecreet Onderwijs XXV. Dit verzameldecreet bevat vooral wijzigingen aan de onderwijswetgeving die moeten kunnen ingaan bij het begin van volgend school- of academiejaar.

Aanpassing Mestdecreet - Mestactieplan 5

Het Mestactieplan (MAP) legt beperkingen op inzake het gebruik van dierlijke mest op landbouwgrond, in uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn. Vierjaarlijks moet dit MAP worden geactualiseerd; men is al toe aan MAP 5, voor de periode 2015-2018. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van decreet om het bestaande Mestdecreet aan te passen en houdt de eindstemming. Nadat het parlement het voorstel van decreet heeft goedgekeurd, kan de derogatie (toestemming om meer dierlijke mest te gebruiken dan de norm van 170 kg stikstof per hectare) officieel worden aangevraagd bij de Europese instanties.

Energiepact

Leden van de meerderheid dienden samen met sp.a en Groen een voorstel van resolutie in om de Vlaamse Regering aan te sporen tot het opstellen van een energiepact. Dit pact moet worden gesloten met de energiesector en alle betrokken partners ('stakeholders') zoals de verschillende overheden, sociale partners, milieubewegingen en consumentenorganisaties. De Regering wordt opgeroepen een langetermijnvisie te ontwikkelen op energiebesparing, het aandeel van hernieuwbare energie en broeikasgasreductie. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van resolutie en houdt er de eindstemming over.

Ethisch verantwoord en duurzaam ondernemen

Op 12 juni is het de Internationale Dag tegen Kinderarbeid; onlangs werd ook de tweede verjaardag herdacht van de ramp in de Rana Plaza-textielfabriek in Bangladesh. Naar aanleiding hiervan heeft het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd over het ethisch verantwoord en duurzaam ondernemen.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Elke Van den Brandt en Bart Caron
392 (2014-2015) nr. 1
van Bart Van Malderen aan minister Philippe Muyters
388 (2014-2015)
van Sonja Claes aan minister Philippe Muyters
390 (2014-2015)
van Elke Van den Brandt aan minister Sven Gatz
391 (2014-2015)
van Joris Poschet aan minister Sven Gatz
392 (2014-2015)
van Lionel Bajart aan minister Sven Gatz
394 (2014-2015)
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering
325 (2014-2015) nr. 1
van Elke Van den Brandt en Bart Caron
392 (2014-2015) nr. 1
van de Vlaamse Regering
325 (2014-2015) nr. 1
van Elke Van den Brandt en Bart Caron
392 (2014-2015) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Bart Van Malderen aan minister Philippe Muyters
388 (2014-2015)
van Sonja Claes aan minister Philippe Muyters
390 (2014-2015)
van Elke Van den Brandt aan minister Sven Gatz
391 (2014-2015)
van Joris Poschet aan minister Sven Gatz
392 (2014-2015)
van Lionel Bajart aan minister Sven Gatz
394 (2014-2015)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
325 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
325 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.