U bent hier

In de kijker

Toekomst sociale inschakelingseconomie

De plenaire vergadering houdt een actualiteitsdebat over de toekomst van de sociale inschakelingseconomie (SINE).

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dit laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Als er een actualiteitsdebat wordt toegevoegd aan de agenda wordt het aantal actuele vragen beperkt tot 1 per fractie.

Vandaag vragen over:

  • de energiezuinige lening;
  • de erkenning van moskeeën;
  • de zelfrijdende auto op Vlaamse snelwegen;
  • zelfcontrole tegen discriminatie door dienstenchequebedrijven;
  • geïntegreerd en inclusief onderwijs en de uitvoering van het M-decreet;
  • de professionalisering van de lerarenopleiding.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 3 juni 2015 (pdf)

Hergebruik overheidsinformatie

Op de plenaire agenda staat een ontwerp van decreet dat een technische aanpassing beoogt aan de bestaande regelgeving inzake hergebruik van overheidsinformatie. Het gaat om de omzetting van een Europese richtlijn. De oorspronkelijke richtlijn uit 2003 bleek na een evaluatie nog een aantal gebreken te bevatten. De Europese Unie stuurde die gebreken bij via een nieuwe richtlijn van 2013. Het voorgestelde ontwerp wil de Vlaamse regelgeving aan de nieuwe richtlijn conformeren.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Mededeling van de voorzitter
van Andries Gryffroy aan minister Annemie Turtelboom, beantwoord door minister Sven Gatz
376 (2014-2015)
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Andries Gryffroy aan minister Annemie Turtelboom, beantwoord door minister Sven Gatz
376 (2014-2015)
van Chris Janssens aan minister Liesbeth Homans
377 (2014-2015)
van Martine Taelman aan minister Philippe Muyters
379 (2014-2015)

BESPREKING

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 3 juni 2015 gehouden actualiteitsdebat over de toekomst van de sociale inschakelingseconomie (SINE)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.