U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Stefaan Sintobin bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, ik zie dat het voorstel van resolutie van de vijf andere partijen betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering vandaag op de agenda staat. Ik dacht dat dit voor volgende week was gepland. Aangezien dit punt vandaag is geagendeerd, zou ik willen vragen ons voorstel van resolutie ter zake aan de agenda toe te voegen.

De voorzitter

Ik stel voor dat we ons bij de aanvang van de bespreking van het voorstel van resolutie over dit voorstel tot spoedbehandeling uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.