U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 mei 2015, 14.01u

Voorzitter
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer John Crombez bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Ingrid Lieten, Rob Beenders, Els Robeyns, John Crombez en Johan Danen betreffende het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) en de inzet van reguliere Vlaamse overheidsmiddelen.

Mevrouw Lieten heeft het woord.

Mevrouw Ingrid Lieten (sp·a)

Beste collega’s, we zaten de voorbije weken enigszins in een soap in verband met de vraag of het nu waar of niet waar is dat de provincie Limburg jaarlijks 12 procent te weinig reguliere middelen krijgt. Ik heb eerst geprobeerd in de commissie de minister-president daarover te ondervragen, via een interpellatie. Dat is niet gelukt. Dan heb ik geprobeerd in de commissie een meerderheid bij alle partijen te krijgen om de heer Vereeck daarover te kunnen horen. In de vorige legislatuur luisterde iedereen graag naar professor Vereeck, maar deze keer blijkbaar niet, want nu mag hij niet naar het parlement komen. Dat werd weggestemd.

Vervolgens heeft onze collega vandaag nog geprobeerd deze discussie op de agenda te plaatsen.

Ik stel voor deze soap op een constructieve wijze te beëindigen. Mijn voorstel is hoogdringend omdat de Vlaamse Regering, samen met alle vertegenwoordigers van Limburg, op 8 mei 2015 opnieuw een meeting van de taskforce zal houden. Tijdens die meeting zullen de werkgeversorganisaties, de werknemersorganisaties, het provinciebestuur en de burgemeesters het SALK verder opvolgen.

Zoals daarstraks al is gesteld, worden in Limburg vragen gesteld over de studie van professor Vereeck. Die bezorgdheid is correct. Om deze soap op een constructieve wijze te beëindigen, lijkt het me het eenvoudigst de Vlaamse Regering te vragen professor Vereeck uit te nodigen om zijn studie tijdens de meeting van de taskforce toe te lichten en om dit punt aan de vergaderagenda toe te voegen. De Vlaamse Regering kan de studie dan met de sociale partners bespreken en nagaan hoe hier het best mee kan worden omgegaan.

Volgens mij moet dit voorstel van resolutie aan onze agenda worden toegevoegd. Aangezien de taskforce op 8 mei 2015 vergadert, is dit hoogdringend. Indien dit voorstel van resolutie hier wordt goedgekeurd, wil ik mijn voorstel van resolutie om professor Vereeck hier te horen, dat momenteel nog hangende is in de commissie, met alle plezier als geste intrekken. Op deze manier probeer ik de Limburgse rangen te versterken.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan. De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Ingrid Lieten, Rob Beenders, Els Robeyns, John Crombez en Johan Danen betreffende het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) en de inzet van reguliere Vlaamse overheidsmiddelen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.