U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dit laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Het aantal actuele vragen per fractie is beperkt en evenredig verdeeld volgens de grootte van de politieke fracties.

Download de lijst met de actuele vragen van 6 mei 2015 (pdf)

Deze week vragen over:

  • het schrappen van de zones voor windturbines langs de E40;
  • de SALK-middelen en de reguliere overheidsmiddelen voor Limburg;
  • een grootschalig nieuw investeringsproject inzake afvalverwerking in de Antwerpse haven;
  • STEM-richtingen in het algemeen secundair onderwijs;
  • de benoeming van een burgemeester voor de faciliteitengemeente Linkebeek;
  • flankerende maatregelen binnen het decreet Lokale Diensteneconomie;
  • de groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden;
  • de aanbevelingen van het expertenpanel gedwongen adopties;
  • de wachtlijsten in jeugdwelzijn.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Rob Beenders aan minister Liesbeth Homans
336 (2014-2015)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.