U bent hier

In de kijker

Resolutie over bannen van massavernietigingswapens

De media besteden vandaag aandacht aan een resolutie over de terugtrekking van massavernietigingswapens uit Vlaanderen, ingediend naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de eerste gasaanval uit de geschiedenis bij Ieper. Het voorstel van resolutie is via de spoedprocedure officieel aan de agenda toegevoegd en, op onthouding van de Vlaams Belang-fractie na, unaniem aangenomen. De officiële tekst van de resolutie is beschikbaar.

Resolutie over Armeense genocide

Ook over een voorstel van resolutie over de Armeense genocide is de spoedbehandeling gevraagd. Op 24 april is het exact 100 jaar geleden dat de vervolging van de Armeniërs in het Ottomaanse Rijk begon. De resolutie werd quasi unaniem aangenomen.

Actuele vragen

Deze week vragen over:

  • het banenpact;
  • de campagne rond ethiek in de sport;
  • klimaatgeld voor energie-intensieve bedrijven;
  • de flexibele waterfactuur;
  • de vraag van de minister-president om betrokken te worden bij de tax shift;
  • het platform Trade4U van het federale agentschap Buitenlandse Handel;
  • het lerarenoverschot en -tekort;
  • de prioriteiten bij de uitbreiding van de trajectcontroles;
  • het uitstel voor de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens;
  • de minimale dienstverlening van De Lijn bij stakingen.

Uitvoering zesde staatshervorming inzake beleidsdomein Werk en Sociale Economie

Het ontwerp van decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie werd toegevoegd aan de plenaire agenda van 22/04/15. De bepalingen inzake controle, handhaving en sanctionering moeten in werking treden op 1 mei 2015, evenals de bepalingen inzake erkenning van PWA-vzw's.

Wijziging Kunstendecreet

Op de plenaire agenda tevens een voorstel tot wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013. Het betreft een veelal technische correctie van een aantal onvolmaaktheden in het bestaande Kunstendecreet die achteraf aan het licht zijn gekomen en problemen kunnen veroorzaken in de uitvoering en procedures. In sommige gevallen gaat het om louter taalkundige of legistieke correcties, in andere gevallen om procedurekwesties, onder andere in verband met de organisatie van het verhaalrecht. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van wijzigingsdecreet en houdt er de eindstemming over.

Rouwhulde Steve Stevaert

De plenaire vergadering hield een rouwhulde voor gewezen parlementslid, Vlaams minister en minister van staat Steve Stevaert die op 2 april laatsleden overleed. Lees hier de rouwhulde voor Steve Stevaert

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Peter Wouters aan minister Philippe Muyters
296 (2014-2015)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
297 (2014-2015)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
298 (2014-2015)
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
299 (2014-2015)
van Tom Van Grieken aan minister Joke Schauvliege
300 (2014-2015)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters
293 (2014-2015)
van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters
294 (2014-2015)
van Peter Wouters aan minister Philippe Muyters
296 (2014-2015)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
297 (2014-2015)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
298 (2014-2015)
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
299 (2014-2015)
van Tom Van Grieken aan minister Joke Schauvliege
300 (2014-2015)
van Karim Van Overmeire aan minister Geert Bourgeois
304 (2014-2015)
van Michel Doomst aan minister Ben Weyts
306 (2014-2015)
van Bart Somers aan minister Ben Weyts
309 (2014-2015)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
293 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Jan Hofkens en Yasmine Kherbache
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi en Bart Caron
261 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Sabine de Bethune
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
293 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Jan Hofkens en Yasmine Kherbache
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi en Bart Caron
261 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Sabine de Bethune
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.