U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 1 april 2015, 14.05u

Voorzitter
Rouwhulde
De voorzitter

Mag ik iedereen verzoeken om recht te staan voor een rouwhulde naar aanleiding van het overlijden van de heer Joris Van Hauthem?

Beste collega’s, dames en heren, op 25 maart jongstleden is op 51-jarige leeftijd ereondervoorzitter van het Vlaams Parlement Joris Van Hauthem overleden. Hij verloor de strijd tegen darmkanker.

Joris Van Hauthem was lid van het Vlaams Parlement van 1992 tot 2014. Eerst voor het Vlaams Blok en later voor het Vlaams Belang.

Zijn korte leven stond in het teken van de politiek.

Joris Van Hauthem werd geboren in Anderlecht op 29 november 1963. Hij studeerde Moderne Geschiedenis en Audiovisuele Communicatiemedia aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Zijn studentenjaren waren politiek bewogen. Hij was bezield door een fel geëngageerd Vlaams-nationalisme, actief in de militante Vlaamse beweging, bestuurslid en zelfs preses van de Nationalistische Studentenvereniging.

Na zijn studies werkte hij even bij de Dienst Kijk- en Luistergeld en kwam hij als medewerker van Filip Dewinter terecht in de Kamer. Op vraag van partijvoorzitter Karel Dillen bouwde hij in Vlaams-Brabant het Vlaams Blok uit.

Hij werd in 1989 – op 25-jarige leeftijd – verkozen als Brussels volksvertegenwoordiger, werd lid van de Kamer in 1991 en Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenschapssenator in 1995. Hij was fractieleider in zowel de Senaat als het Vlaams Parlement, waar hij van 2009 tot 2012 ook Bureaulid was. Jarenlang zat hij mee in het nationale bestuur van zijn partij en was hij de woordvoerder van het Vlaams Belang. Van 2001 tot kort voor zijn dood was hij lid van de gemeenteraad van Lennik.

In het Vlaams Parlement was hij zeer actief rond de problematiek van de Vlaamse Rand rond Brussel en de rechten van de Vlamingen. Hij liet zich opmerken door zijn kennis van communautaire en institutionele dossiers. Zijn tussenkomsten waren telkens gevat en zijn interpellaties over bijvoorbeeld het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde waren legendarisch. Met een niet aflatende inzet waakte hij over de belangen van de Vlaamse zaak en bepleitte hij maatregelen die de ontnederlandsing – in en rond Brussel – moesten tegengaan.

Talrijk waren ook zijn pogingen om het Vlaams Parlement te bewegen tot het indienen van een belangenconflict omdat een andere assemblee een ontwerp had ingediend waarvan hij vond dat het de belangen van de Vlaamse Gemeenschap ernstig benadeelde. In de periode dat hij zetelde in ons Vlaams Parlement, heeft hij liefst 37 keer een motie betreffende een belangenconflict ingediend.

Joris Van Hauthem was een hardwerkend parlementslid en een collega met een grondige kennis van het reglement, wat een meerwaarde was. Op een ernstige en gedegen manier gaf hij invulling aan zijn mandaat van volksvertegenwoordiger.

Overtuigd van zijn gedachtegoed, was hij in de omgang vriendelijk en zeer correct. Een woord was bij hem een woord, en daarom ook genoot hij waardering bij vriend en tegenstrever, over de partijgrenzen heen.

Na de regionale verkiezingen van 25 mei 2014 werd hij niet meer verkozen en verliet hij noodgedwongen het Vlaams Parlement. Het was met spijt, want de goesting was er nog steeds en er waren nog veel dossiers die hij wou aankaarten in het Vlaams Parlement. Hij wou de slechte verkiezingsuitslag van zijn partij even laten bezinken en dan uitkijken naar een nieuwe toekomst.

Het liep anders dan verwacht.

Dames en heren, aan het werkzame leven van Joris Van Hauthem is na 51 jaren een vroegtijdig einde gekomen. We gedenken onze oud-collega met respect. Namens u allen betuig ik aan de familie en nabestaanden van de overledene mijn oprechte deelneming.

Ik verzoek eenieder een ogenblik stilte in acht te nemen.

– De Vlaamse volksvertegenwoordigers nemen enkele ogenblikken stilte in acht.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.