U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 1 april 2015, 14.05u

Voorzitter
De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron (Groen)

Voorzitter, ik wil als voorzitter van de commissie Cultuur vragen om de agenda van de plenaire vergadering van 22 april 2015 aan te vullen met de behandeling van het voorstel van decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet. Dat voorstel is vorige week donderdag unaniem in de commissie goedgekeurd. Gelet op het feit dat er geen vergadering meer is van het Uitgebreid Bureau, zou het niet op de agenda staan van de plenaire vergadering van 22 april. We willen nog drie weken geduld hebben, maar willen wel dat er dan over wordt gestemd. 

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met dat voorstel tot aanvulling van de agenda? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.