U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer John Crombez bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van John Crombez en Jan Bertels houdende de narekening van de geraamde gewestelijke personenbelasting door het Rekenhof en de oprichting van een interfederale task force.

De heer Crombez heeft het woord.

De heer John Crombez (sp·a)

Het is belangrijk dat we al het nodige kunnen doen om duidelijkheid te krijgen. Ik heb begrepen dat de minister van Begroting daarnet op camera heeft gezegd dat ze zelf in Vlaanderen niemand heeft die die berekeningen kan maken. U kunt dit doen, voorzitter. U kunt de commissie hier in het parlement samenroepen de dagen na de beslissing over de begrotingscontrole. Dat is absoluut nodig.

Verder vragen we dat de regering wat in de Financieringswet staat en wat de cijfers zijn, door het Rekenhof laat narekenen voor de parlementen.

Wat de interfederale werkgroep betreft, willen we niet het antwoord krijgen dat het plots uit de lucht komt vallen en dat we geen tijd meer hebben gehad om er iets aan te doen. De gevolgen voor de begroting en zeer concreet voor Onderwijs en Welzijn zijn te groot om dit zomaar weg te zetten. Met het voorstel van resolutie vragen we om het nodige te doen, zodat dit parlement zijn werk kan doen.

Ik kan aanvaarden dat de minister vindt dat ze niemand heeft om de berekeningen zelf juist te maken. Maar het is ook een probleem voor het parlement, als men blijft weigeren om zeer concreet te spreken over de mogelijke investeringen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van John Crombez en Jan Bertels houdende de narekening van de geraamde gewestelijke personenbelasting door het Rekenhof en de oprichting van een interfederale task force naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.