U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer John Crombez bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Bart Van Malderen, John Crombez, Jan Bertels en Freya Van den Bossche betreffende het ontwikkelen van nieuwe pistes voor de dringende en structurele financiering van investeringen in zorg- en welzijnsinfrastructuur.

De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen (sp·a)

Voorzitter, ik zal toelichten waarom ik de spoedbehandeling vraag door te verwijzen naar de woorden van de heer Persyn daarnet: “Vijgen na Pasen”. Dat is nu net wat we proberen te bewijzen.

In het debat is het duidelijk geworden dat er heel grote tekorten bestaan als het gaat over investeringen in de zorginfrastructuur: 2,2 miljard euro. Er is 1 miljard euro te kort in de ziekenhuizen, en meer dan 1 miljard euro in de rusthuizen. Deze dossiers liggen stof te vergaren. Het antwoord van de minister maakt duidelijk dat de eerstvolgende vergadering daarover pas na het paasreces is gepland.

Het lijkt ons dat het heel duidelijk is dat Europa het wel degelijk mogelijk maakt dat er investeringen gebeuren, ook buiten de begroting. Dus lijkt het mij billijk dat de komende dagen en weken worden gebruikt om, mede in het kader van de begrotingscontrole, de pistes die we naar voren willen schuiven te onderzoeken. Het gaat concreet om pistes die toelaten om dossiers te clusteren zodat er toegang wordt verkregen door financiering door de Europese Investeringsbank enerzijds, en anderzijds kunnen de clusters die we in de markt zouden zetten voor aanbesteding, ontwerp en onderhoud worden afgetoetst met het INR en met Eurostat. Zo moeten we de bestaande tekorten niet blijven meesleuren. Die stapelen zich voortdurend op.

Bovendien, en dat is een laatste reden voor hoogdringendheid, valt de rente reuze mee, waardoor die investeringen voor de markt bijzonder interessant zouden kunnen zijn. Ik denk dat we de tijd die we hebben, nuttig moeten gebruiken en niet moeten wachten. Ik denk dat de sector en iedereen die er belang bij heeft, al veel te lang heeft gewacht. Daarom zouden we heel graag dat plan aan u toelichten en erover stemmen in het parlement.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Bart Van Malderen, John Crombez, Jan Bertels en Freya Van den Bossche betreffende het ontwikkelen van nieuwe pistes voor de dringende en structurele financiering van investeringen in zorg- en welzijnsinfrastructuur naar de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.