U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dit laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Het aantal actuele vragen per fractie is beperkt en evenredig verdeeld volgens de grootte van de politieke fracties.

Voorstellen van wijzigingsdecreet

De plenaire vergadering bespreekt en stemt over twee voorstellen van decreet. Het betreft technische aanpassingen aan het decreet persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en aan de adoptiedecreten van 1989 en 2012:
Parlementair document 226

Onderzoekscommissie Uplace?

De Groen-fractie vraagt een parlementaire onderzoekscommissie over mogelijke partijdigheid en belangenvermenging bij de Vlaamse Regering tijdens de besluitvorming rond het geplande winkel- en belevingscomplex Uplace Machelen. De plenaire vergadering bespreekt de motie tot uitoefening van het recht van onderzoek van Groen en houdt er de stemming over. Parlementair document 259 

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Actuele vraag van Vera Celis aan Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het pesten van leerkrachten, vooral door directies en collega's, en het daaruit voortvloeiende ziekteverzuim
van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters
241 (2014-2015)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

Actuele vraag over het pesten van leerkrachten, vooral door directies en collega's, en het daaruit voortvloeiende ziekteverzuim
van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters
241 (2014-2015)

BESPREKINGEN

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.