U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

  94 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  71 leden hebben ja geantwoord;
  22 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

De heer Sanctorum heeft het woord.

De heer Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen)

Ik geef kort een stemverklaring. Collega’s, het verbaast jullie misschien dat ik mij onthoud. De reden is eenvoudig. Er staan natuurlijk een aantal zaken in waar Groen mordicus tegen is. Dat weet u. Onder andere de uitbreiding van de ring rond Brussel. Maar er staat ook iets in wat heel dicht bij de inhoud van onze motie staat: “bezwaren, bemerkingen en adviezen grondig te analyseren en desgevallend het GRUP bij te sturen”. Wel, collega’s, dat biedt perspectief. Het is een kans voor de meerderheid om consequent te zijn en binnen enkele maanden Uplace af te serveren. Ik hoop op een consequent beleid.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.