U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

  94 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  71 leden hebben ja geantwoord;
  22 leden hebben neen geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

De heer Sanctorum heeft het woord.

De heer Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen)

Ik geef kort een stemverklaring. Collega’s, het verbaast jullie misschien dat ik mij onthoud. De reden is eenvoudig. Er staan natuurlijk een aantal zaken in waar Groen mordicus tegen is. Dat weet u. Onder andere de uitbreiding van de ring rond Brussel. Maar er staat ook iets in wat heel dicht bij de inhoud van onze motie staat: “bezwaren, bemerkingen en adviezen grondig te analyseren en desgevallend het GRUP bij te sturen”. Wel, collega’s, dat biedt perspectief. Het is een kans voor de meerderheid om consequent te zijn en binnen enkele maanden Uplace af te serveren. Ik hoop op een consequent beleid.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.