U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

De heer Bertels heeft het woord.

De heer Jan Bertels (sp·a)

Ik zal niet veel van de tijd nemen van de collega’s. De redenen van deze motie en de vragen die daarin worden opgesomd, zijn ondertussen actueler dan ooit en meer pertinent dan ooit. Kijk maar naar de meest recente ramingen en cijfers die worden uitgesproken door verschillende leden of naar verklaringen en de stellingname van verschillende ministers – ze zijn nu niet meer aanwezig – zelfs nog vanmorgen of van collega’s van dit parlement.

Aangezien we daar mooi mee op tijd waren, bevat de motie grotendeels dezelfde bekommernissen en bezorgdheden bij de vragen en verklaringen die nu geïnsinueerd of afgelegd worden. De belangrijkste bekommernis is iets waarvoor we al lang waarschuwen, dat het toch niet waar zou kunnen zijn dat deze Vlaamse Regering nog 700, 800 of 900 miljoen euro – wat het cijfer ook mag zijn, het zal volgens de minister-president groot zijn – bijkomend zal besparen in welzijn, zorg of onderwijs, gewoon maar om de fetisj van het nominaal begrotingsevenwicht mordicus te kunnen behouden. En dan, raar maar waar, zal de federale overheid, zoals zij nu al laat insinueren, ongeveer een gelijkaardig bedrag bijkomend uitgeven. Dat zou een echt unicum zijn in de geschiedenis van dit Vlaams Parlement, en dan nog wel met een Vlaams-nationalist aan het hoofd.

Neen, een structureel begrotingspad is wat we nodig hebben. Dat zeggen wij niet alleen, dat zeggen veel economen. Ook de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) heeft dat al verschillende keren aangehaald.

“Ja voor de begrotingsdisciplines”, om de minister-president nog maar eens te citeren. Begrotingsdiscipline: ja, maar binnen een structureel kader, een dat verder  gaat dat een fetisj, een kader dat duurzaam is en ook de economie ondersteunt. Hopelijk zal deze Vlaamse Regering niet dezelfde fout maken om het consumentenvertrouwen opnieuw te ondergraven en als het ware haar eigen begrotingstekort te creëren. Laat ons als parlement dan ook onze verantwoordelijkheid nemen en de Vlaamse Regering ertoe oproepen te doen wat ze volgens velen, niet alleen de oppositie, maar ook experts en zelfs leden van de meerderheid, moet doen.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

  95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  21 leden hebben ja geantwoord;
  74 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.