U bent hier

In de kijker

Kinderopvang voor kinderen in armoede

De verklaringen van minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans in De Zondag hebben heel wat reacties uitgelokt. De minister stelde dat gesubsidieerde kinderopvang in de eerste plaats dient voor mensen die werken. Voor kinderen die in armoede opgroeien kan de overheid andere oplossingen uitwerken. Pleit de minister hiermee voor een apart circuit binnen de kinderopvang? De plenaire vergadering debatteert met minister Homans en minister van Welzijn Vandeurzen over de organisatie van de kinderopvang voor kinderen in armoede.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dit laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen. Het aantal actuele vragen per fractie is beperkt en evenredig verdeeld volgens de grootte van de politieke fracties. Als er een actualiteitsdebat op de agenda staat wordt het aantal actuele vragen beperkt tot 1 per fractie.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
van Sabine de Bethune aan minister Jo Vandeurzen
174 (2014-2015)
van Jan Bertels aan minister Geert Bourgeois
180 (2014-2015)
van Wouter Vanbesien aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
181 (2014-2015)
van Mathias De Clercq aan minister Ben Weyts
182 (2014-2015)
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Sabine de Bethune aan minister Jo Vandeurzen
174 (2014-2015)
van Marc Hendrickx aan minister Geert Bourgeois
179 (2014-2015)
van Jan Bertels aan minister Geert Bourgeois
180 (2014-2015)
van Wouter Vanbesien aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
181 (2014-2015)
van Mathias De Clercq aan minister Ben Weyts
182 (2014-2015)

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 28 januari 2015 gehouden actualiteitsdebat over de kinderopvang voor kinderen in armoede
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.