U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, ik wil me in het bijzonder richten tot de collega’s van de N-VA.

Mijnheer Van Dijck, ik weet wel dat ze er niet graag aan herinnerd worden dat de N-VA iets meer dan tien jaar geleden met enkele wagens vol vals geld naar Strépy trok om de transfers aan te klagen. Ondertussen heeft men geprobeerd dat uit het collectieve geheugen te wissen. Mijnheer Diependaele, ik weet wel dat u wat moeilijk wordt wanneer transfers ter sprake komen. Ik wil de collega’s trouwens ook herinneren, zoals ik hier al heb gedaan, aan de N-VA-studie van 2013 getiteld ‘Vlaanderen betaalt de Belgische factuur’. Dat was voor de verkiezingen, natuurlijk. We weten allemaal dat er sedert de verkiezingen een complete communautaire stilstand is en dat de term ‘transfers naar Wallonië’ niet meer voorkomt in het woordenboek van de N-VA. Ik wil echter toch een oproep doen aan de collega’s die toch nog een beetje eergevoel hebben, om deze motie goed te keuren. We vragen in onze motie eigenlijk niet meer dan wat in de studie van de N-VA van 2013 stond en dan wat in de verkiezingsprogramma’s van de N-VA stond. Zoals echter reeds eerder gezegd: er is vóór de verkiezingen en er is na de verkiezingen.

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele (N-VA)

Er is volgens ons geen nieuwe studie nodig, omdat, zoals u zelf zegt, wij er zelf een hebben gemaakt, en die is perfect correct.

Ik zal ze u bezorgen. Dan kunt u ze nog eens nalezen.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
    5 leden hebben ja geantwoord;
106 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.