U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 januari 2015, 14.03u

Voorzitter
Oprichting van een commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering
De voorzitter

Dames en heren, het Uitgebreid Bureau heeft op 14 januari 2015 beslist aan de plenaire vergadering voor te stellen een tijdelijke commissie ad hoc op te richten, met als benaming ‘Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering’, samengesteld uit vijftien vaste en vijftien plaatsvervangende leden en desgevallend uit toegevoegde leden, met de volle bevoegdheid om over deze thematiek alle aspecten (hoorzittingen, conceptnota, resoluties, plan van aanpak, vragen en interpellaties waarvan het zwaartepunt op de thematiek gewelddadige radicalisering ligt) tot het komende zomerreces te behandelen.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Volgende Vlaamse volksvertegenwoordigers worden voorgedragen:

als vaste leden

mevrouw Nadia Sminate, de heren Matthias Diependaele en Karl Vanlouwe, mevrouw Kathleen Krekels en de heren Lorin Parys en Jan Hofkens namens de N-VA-fractie,

de heren Ward Kennes en Koen Van den Heuvel, mevrouw Sonja Claes en de heer Joris Poschet namens de CD&V-fractie,

de heren Bart Somers en Jo De Ro namens de Open Vld-fractie,

mevrouw Yasmine Kherbache en de heer John Crombez namens de sp.a-fractie,

en mevrouw Elisabeth Meuleman namens de Groen-fractie,

als plaatsvervangende leden

de heren Peter Wouters, Piet De Bruyn en Willy Segers, mevrouw Miranda Van Eetvelde, de heer Koen Daniëls en mevrouw Annick De Ridder namens de N-VA-fractie,

mevrouw Caroline Bastiaens, de heer Michel Doomst, mevrouw Katrien Schryvers en mevrouw Kathleen Helsen namens de CD&V-fractie,

mevrouw Mercedes Van Volcem en de heer Lionel Bajart namens de Open Vld-fractie,

mevrouw Caroline Gennez en mevrouw Yamila Idrissi namens de sp.a-fractie,

en de heer Imade Annouri namens de Groen-fractie,

en als toegevoegd lid

de heer Chris Janssens namens de VB-fractie.

Als voorzitter wordt voorgesteld mevrouw Nadia Sminate, als eerste ondervoorzitter de heer Bart Somers en als tweede ondervoorzitter mevrouw Elisabeth Meuleman.

Vraagt iemand daaromtrent het woord? (Neen)

Dan is de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering aldus samengesteld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.