U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, in opvolging van het initiatief van het Vlaams Belang zal ook vanuit de andere partijen een voorstel van resolutie worden ingediend met betrekking tot de aanslagen in Parijs. We willen dit bij hoogdringendheid op de agenda zetten, dat moest worden aangekondigd.

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Ik vind het een goed initiatief om een voorstel van resolutie te willen indienen over de aanslagen in Parijs. Wij zijn daar voorstander van. Ik zou willen, gezien het onderwerp van het voorstel van resolutie, dat we er minstens in slagen om eensgezindheid te vinden en dat ook mijn fractie betrokken wordt. Ik wil vermijden dat we nog een extra voorstel van resolutie moeten indienen. Dat zou leiden tot een voorstel van resolutie van het Vlaams Belang aan de ene kant en een voorstel van resolutie van alle andere partijen samen aan de andere kant.

De heer Matthias Diependaele (N-VA)

Daar had u daarnet misschien aan moeten denken.

Voorzitter, ik heb daarstraks gevraagd om 1 minuut stilte. Ik heb niet namens mijn fractie een voorstel van resolutie aangekondigd. Ik hoor nu voor het eerst van het initiatief inzake een voorstel van resolutie van de heer Diependaele. Ik vraag alleen om eensgezind, met het hele parlement tot één voorstel van resolutie te komen.

De voorzitter

We zullen ons straks over het voorstel tot spoedbehandeling uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.