U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 januari 2015, 14.04u

Voorzitter
Motie van orde
De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Chris Janssens bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, voor we overgaan tot de orde van de dag, zou ik in alle sereniteit even willen stilstaan bij de slachtoffers van een terroristische aanslag, een aanslag in de hoofdstad van een buurland, een aanslag op de democratie en zeker ook een aanslag op de persvrijheid in Frankrijk en in Europa. Een aanslag ook op onschuldige mensen die altijd iemands vader, iemands moeder, iemands broer, iemands zus of iemands kind zijn. Voorzitter, ik denk dat het goed zou zijn dat we hier als democratisch verkozen parlement die aanslag krachtig veroordelen en dat we daarom een minuut stilte houden voor de te betreuren slachtoffers van die aanslag in Parijs.

De voorzitter

Vraagt hierover nog iemand het woord? (Neen)

Ik zal u daarover in de loop van deze vergadering berichten.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.