U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
Actuele vraag van de heer Michel Doomst tot mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het coachen van gemeenten met financiële problemen door de Vlaamse overheid
Rouwhuldes
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

Actuele vraag over het coachen van gemeenten met financiële problemen door de Vlaamse overheid

BESPREKINGEN

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 7 januari 2015 gehouden actualiteitsdebat over de toekomst van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.