U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 17 december 2014, 19.00u

Voorzitter
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren Bart Caron, Bart Dochy, Wilfried Vandaele en Francesco Vanderjeugd en mevrouw Els Robeyns betreffende voedselverspilling en onnodige voedselverliezen.

De bespreking is geopend.

De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron (Groen)

Voorzitter, dit voorstel van resolutie wil de grote voedselverspilling bij ons maar ook in het zuiden en de hele wereld tegengaan. De voedselverspilling kost ons veel geld. Het is sociaal, economisch, ecologisch en financieel nadelig voor iedereen. In tijden van honger en stijgende armoede is dit een onaanvaardbare situatie. Er zijn goede voorbeelden in de samenleving. De Vlaamse Regering neemt ook een aantal initiatieven ter zake, maar we willen die intensifiëren.

Deze resolutie is ingediend door alle democratische partijen samen. Ik benadruk dat. Ik dank de collega’s uitdrukkelijk voor de goede samenwerking. Met zo’n voorstel, minister-president, moet de Vlaamse Regering echt aan de slag gaan.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.