U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Koen Daniëls bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Daniëls heeft het woord.

Wij willen graag een voorstel tot spoedbehandeling doen. Het gaat om een voorstel van decreet tot wijziging van een decreet met betrekking tot de inschrijving in het secundair onderwijs. Wij vragen op basis van artikel 50 van het reglement de spoedbehandeling vandaag omdat dit decreet in werking zou moeten treden voor 1 januari 2015. De inschrijvingen in Brussel gaan dan van start, en daar moet nog iets in gewijzigd worden.

De voorzitter

We zullen daar straks over beslissen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.