U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Björn Rzoska bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de dames Elke Van den Brandt en Elisabeth Meuleman betreffende de voorrangscriteria in het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel.

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Mevrouw Elke Van den Brandt (Groen)

Voorzitter, dames en heren, op 5 januari starten de inschrijvingen in het secundair onderwijs in Brussel, dat is heel snel al. Als we vandaag dit voorstel van resolutie niet goedkeuren, zullen we een hele generatie kinderen, die soms tot negen jaar in het Nederlandstalig onderwijs hebben gezeten, niet de kans geven om hun traject in het Nederlandstalig onderwijs voort te zetten.

Op dit moment zijn er in tal van Brusselse scholen informatieavonden bezig. Aan ouders wordt gezegd dat het niet uitmaakt of hun kind Nederlands kan of niet, maar enkel wat hun eigen talenkennis is. Daardoor werd en wordt het Huis van het Nederlands de afgelopen week en vandaag, maar ook de komende dagen en weken, overspoeld door mensen die taaltesten willen laten afnemen om hun kind de kans te geven om hun traject in het Nederlandstalig onderwijs voort te zetten.

Als we vandaag dit voorstel van resolutie goedkeuren, dan geven we de minister nog net de tijd om de nodige stappen te zetten, om wat we allemaal erkennen als een onbedoelde kronkel in een decreet, recht te zetten. Dan kunnen we het Huis van het Nederlands ontlasten van de vele mensen die daar momenteel staan. Het kost veel tijd en veel geld van het Huis van het Nederlands om iets te doen waarvan we met zijn allen erkennen dat het kafkaiaans en absurd is.

Collega’s, verwijs dit alstublieft niet door naar de commissie, want dan zullen de kinderen die nu in het zesde leerjaar zitten, uit de boot vallen, want op 5 januari starten de inschrijvingen al. Dan zegt u tegen kinderen die kozen voor het Nederlandstalig onderwijs, een positieve keuze, dat ze enkel indien hun ouders voldoende Nederlands kennen, in het Nederlands middelbaar kunnen blijven. Dan verwijst u kinderen naar het Franstalig onderwijs terwijl velen van hen die taal niet machtig zijn.

De minister is gebonden door een decreet. Ze kan niet anders handelen dan volgens het decreet. Het is een decreet dat dit parlement heeft goedgekeurd in de vorige legislatuur – Groen heeft toen niet voor gestemd, laat dat duidelijk zijn. Dit parlement kan er door deze resolutie goed te keuren nog net op tijd voor zorgen dat de minister de ruimte krijgt om wel anders te handelen, om een omzendbrief te sturen naar de scholen en om ervoor te zorgen dat er op tijd nog een signaal komt.

Ik besef dat het niet vanzelfsprekend is om een voorstel vanuit de oppositie goed te keuren. Ik besef dat dit politiek moeilijk ligt, maar er is geen tijd voor een ander traject. Er rest ons geen tijd. Ik vraag u om geen spelletjes te spelen op de kap van 12-jarige kinderen die heel graag in het Nederlandstalig middelbaar onderwijs willen geraken. (Applaus bij Groen)

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Voorzitter, vanuit de meerderheid wil ik zeggen dat we de geschetste problematiek effectief erkennen. We engageren ons om de komende weken samen met de regering en met de minister van Onderwijs werk te maken van een oplossing.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen.

Derhalve blijft het voorstel van resolutie van de dames Elke Van den Brandt en Elisabeth Meuleman betreffende de voorrangscriteria in het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel naar de Commissie voor Onderwijs verwezen.

Het incident is gesloten. (Opmerkingen van mevrouw Elke Van den Brandt)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.