U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  78 leden hebben ja geantwoord;
  16 leden hebben neen geantwoord;
  11 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

De heer Sanctorum heeft het woord.

De heer Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen)

In de motie staan een aantal interessante elementen waarbij de meerderheid zegt dat ze een stap verder wil gaan dan vandaag het geval is. Op zich is dat positief. Alleen staat er bij punt 3 een contradictio in terminis. Er staat: “om de maatregelen voorzien in het Vlaamse Klimaatbeleidsplan uit te voeren opdat Vlaanderen de doelstelling haalt”. Op basis van de maatregelen uit dat Klimaatbeleidsplan halen we de doelstelling niet volgens datzelfde plan.

U keurt hier een motie goed die niet klopt volgens het Vlaamse Klimaatbeleidsplan. Die opmerking wilde ik nog maken, maar de stemming is intussen gebeurd.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.