U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Bart Van Malderen bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen (sp·a)

Voorzitter, ik zou een aanvulling van de agenda willen vragen. We zouden graag een motie aan het parlement willen voorleggen waarbij het parlement een onderzoek vraagt van het Rekenhof naar de financiering van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De afgelopen maanden heeft minister Vandeurzen herhaaldelijk in het parlement beweerd dat er 500 miljoen euro extra middelen zouden gekomen zijn voor het beleidsdomein Welzijn, terwijl minister Turtelboom zegt dat op het einde van de legislatuur amper 8 miljoen extra middelen zouden zijn ingeschreven. Dat betekent de facto een besparing van vele tientallen miljoenen in deze sector. Dit leidt tot grote ongerustheid. Het lijkt mij dat we geen degelijk begrotingsdebat kunnen voeren zonder dat we duidelijkheid hebben over, ik citeer, “het afgesproken besparingspad in Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.”

De voorzitter

Mijnheer Van Malderen, ik stel voor dat u die motie bij mij indient. We zullen daar in de loop van de vergadering over beslissen.

Het incident is gesloten.

Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.