U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 oktober 2014, 14.00u

Voorzitter
De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  77 leden hebben ja geantwoord;
  18 leden hebben neen geantwoord;
  11 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Mevrouw Soens heeft het woord.

Mevrouw Tine Soens (sp·a)

Nu op de juiste manier. Ik vind het vreemd dat de meerderheid een motie nodig heeft om de visie op het hoger onderwijs weer te geven, ik dacht dat dat in het regeerakkoord stond. (Opmerkingen)

Voor ons is die visie na dit debat heel duidelijk. Het is een visie van hoger inschrijvingsgeld, van bijkomende besparingen op het hoger onderwijs. Het is er een van meer geld voor minder waar voor onze studenten. Dat is een visie waar wij absoluut niet achter kunnen staan. (Applaus bij sp.a en Groen)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.