U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 oktober 2014, 14.00u

Voorzitter
Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Rzoska bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, ik heb lang over deze motie van orde getwijfeld. Ik vind echter dat ik het toch moet doen, vooral omdat minister Weyts zich momenteel in het halfrond bevindt.

Het Vlaams Parlement heeft de traditie zo snel mogelijk gevolg te geven aan de vraag van Vlaamse volksvertegenwoordigers om in functie van hun controlerende taak documenten te kunnen inkijken.

Ik weet dat u de Vlaamse volksvertegenwoordigers regelmatig opnieuw op de databank DORIS 2 wijst. Daar zijn alle regeringsbeslissingen te vinden. Ik heb meer dan twee weken geleden de vraag gesteld om me een van de documenten die in deze databank als vertrouwelijk zijn aangeduid, ter beschikking te stellen. Ik word al iets meer dan twee weken aan het lijntje gehouden.

Deze middag hebben we allemaal een lezing door het Rekenhof kunnen bijwonen. Ik vind dit zeer boeiend. Voor nieuwe leden is dit zeker aangewezen. Het controlerecht is immers een fundamenteel recht van een parlement om zijn regering te controleren. Ik begrijp de reacties die ik tot nu toe heb ontvangen dan ook absoluut niet. De antwoorden hebben me eigenlijk langs het voorzitterschap bereikt.

Ik heb het gevoel dat ik aan het lijntje wordt gehouden. Ik zie dan ook geen andere mogelijkheid meer dan dit punt tijdens een plenaire vergadering aan te kaarten. Het betreft hier een belangrijk instrument van het Vlaams Parlement om de Vlaamse Regering te controleren. Ik dring hier dan ook sterk op aan.

Tijdens de vorige legislatuur hadden we ook de mogelijkheid vertrouwelijke documenten in te kijken. Indien er wat druk werd uitgeoefend, gebeurde dat zelfs al tijdens de week van de aanvraag. Nu wacht ik al meer dan twee weken. Het lijkt me niet goed in de toekomst op dat controlerecht te moeten inboeten.

De voorzitter

Het betreft een stuk dat van 20 augustus 2014 dateert. De Vlaamse Regering bestempelt bepaalde stukken als vertrouwelijk. Er is echter een inzagerecht. Ons Reglement voorziet bovendien in een vertrouwelijkheidsclausule. Ik snap het dan ook niet goed. Dit stuk bestaat formeel sinds 20 augustus 2014. De administratie moet toch in staat zijn dit stuk ter beschikking te stellen. Ik heb uit de briefwisseling afgeleid dat het om een bestaand stuk gaat.

Minister, kunt u dit per omgaande, rekening houdende met de vertrouwelijkheidsclausule, ter inzage leggen?  Mijn kabinet heeft hierover heel wat mails gestuurd en ontvangen. Het mailverkeer is tilt geslagen. We hebben u hier meermaals aan herinnerd. We hebben ook rechtstreeks contact met de administratie opgenomen. We hebben het stuk nog niet ontvangen. (Opmerkingen van minister Ben Weyts)

Blijkbaar engageert u zich ertoe dat het stuk zal komen.

De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen (sp·a)

Voorzitter, aangezien de microfoon niet aanstond, heb ik het antwoord van de minister misschien niet goed begrepen. Het gaat er niet om dat het stuk aan de heer Rzoska moet worden bezorgd: volgens de procedure moeten alle Vlaamse volksvertegenwoordigers hier inzage in kunnen krijgen. Dit betekent dat het stuk ter beschikking wordt gesteld en dat Vlaamse volksvertegenwoordigers het kunnen inkijken. Volgens mij moet het antwoord van de minister in die zin worden geïnterpreteerd.

De voorzitter

Mijnheer Van Malderen, u weet dat ik alle 123 Vlaamse volksvertegenwoordigers een mail stuur als het om een vertrouwelijk stuk gaat. Ik verwacht dan wel dat er een aantal komen kijken. Ik heb ooit stukken opgevraagd waar niemand naar is komen kijken.

Dit stuk staat in DORIS 2. Aangezien het vertrouwelijk is, is het niet voor iedereen toegankelijk. Het moet mogelijk zijn dit stuk in toepassing van de vertrouwelijkheidsprocedure zo snel mogelijk ter beschikking te stellen. De heer Rzoska blijft er terecht op aandringen zo snel mogelijk over dat stuk te kunnen beschikken. De minister heeft er zich nu toe geëngageerd hier zo snel mogelijk voor te zorgen. Misschien hebben we het morgenochtend al.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.