U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Boodschappen
Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Motie van orde
Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator
Regeling van de werkzaamheden
Verkiezing van de eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Wonen, Armoedebestrijding en Gelijke Kansen
Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discrimatie en Racisme
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

Actuele vraag over de timing voor de erkenning van Limburg als ontwrichte zone en de uitvoering van het SALK

INTERFEDERAAL CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN BESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE EN RACISME

Aanduiding van vier leden en vier plaatsvervangende leden in de interfederale raad van bestuur van het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 22 oktober 2014 gehouden actualiteitsdebat over de uitdagingen in het hoger onderwijs
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.