U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Boodschappen
Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Motie van orde
Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator
Regeling van de werkzaamheden
Verkiezing van de eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Wonen, Armoedebestrijding en Gelijke Kansen
Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discrimatie en Racisme
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

Actuele vraag over de timing voor de erkenning van Limburg als ontwrichte zone en de uitvoering van het SALK

INTERFEDERAAL CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN BESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE EN RACISME

Aanduiding van vier leden en vier plaatsvervangende leden in de interfederale raad van bestuur van het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 22 oktober 2014 gehouden actualiteitsdebat over de uitdagingen in het hoger onderwijs
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.