U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 september 2014, 10.00u

Voorzitter
Motie van orde
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Björn Rzoska bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, aangezien dat de geplogenheid is, zou ik graag bij hoogdringendheid een voorstel van resolutie op de agenda zetten. Ik heb het over het stuk 103, het voorstel van resolutie van Wouter Vanbesien en van mezelf betreffende de organisatie van een hoorzitting met het middenveld over zijn visie op het beleid voor de komende zittingsperiode en over de gevraagde besparingsinspanningen.

De voorzitter

Wij zullen daarover zoals naar gewoonte in de loop van de vergadering beslissen, mijnheer Rzoska.

Het incident is gesloten.

Verkiezing van de leden, de voorzitters en de ondervoorzitters van de commissies
Motie van orde

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.