U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 september 2014, 10.00u

Voorzitter
Verkiezing van de leden, de voorzitters en de ondervoorzitters van de commissies
De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de verkiezing van de leden, de voorzitters en de ondervoorzitters van de commissies.

De lijst met de door de fracties voorgedragen vaste, plaatsvervangende en toegevoegde leden, voorzitters en ondervoorzitters werd op de banken rondgedeeld.

Vraagt iemand daaromtrent het woord? (Neen)

Dan zijn de commissies en de vertegenwoordigingen in de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie en de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad aldus samengesteld.

Oprichting van de commissies
Motie van orde

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.